Páter Garaj počas duchovnej obnovy v pôstnom období povzbudil pedagógov k ešte väčšej túžbe po Božej prítomnosti. Jeho slová, že len ten, kto je otvorený Bohu a počúva jeho hlas, je otvorený viac načúvať aj hlasu našich žiakov.