Pútnické miesto – Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch

prvá zmienka o ňom je z roku 1392. Je datovaný do 9. – 10. storočia, vďaka čomu patrí k najstarším stojacim stavbám na Slovensku a medzi kostoly s možným veľkomoravským pôvodom.

POLOHA : Kraj–Trnavský, Okres–Skalica, Obec–Kopčany, Súradnice 48°47′46″S 17°06′31″V

NÁROČNOSŤ TRASY : STUPEŇ 1, chôdzou cca 15/20 min. od vyhradeného parkoviska za obcou ( vhodné aj pre deti či seniorov )

Národná kultúrna pamiatka SR od r. 1995

POPIS : stojí na miernej vyvýšenine uprostred romantických polí v blízkosti rieky Moravy. Bohatý vývoj kostolíka dokumentuje množstvo archeologických vrstiev ako svedectvo jeho významu v období Veľkej Moravy. „Ide o malú jednoloďovú stavbu s presbytériom. Predpokladaná doba vzniku sa odhaduje na druhú polovicu 9. storočia za vlády posledných Mojmírovcov,“ uviedla pracovníčka Záhorského múzea v Skalici Lucia Pecinová.

Kostolík je dlhý 11,9 a široký 5,21 metra a mal pôvodne aj nartex, čo je v podstate predsieň. O účele jeho využitia existujú rôzne hypotézy. Najpravdepodobnejšou verziou je, že nartex slúžil ako hrobka alebo krstiteľnica.

PRÍRODA : Ku kostolíku však neputujú iba návštevníci, ktorí si chcú pripomenúť Margitu Antiochijskú, ale aj ochrancovia a milovníci prírody. V tesnej blízkosti kostolíka rastie lipa, ktorá sa  uchádzala o titul Strom roka, ktorý usporadúva Nadácia Ekopolis.

 „Lipa svojimi koreňmi chráni hroby a zabudnuté príbehy predkov tohto územia z dôb Veľkomoravskej ríše. Šum lístia, spev vtákov a vôňa kvetov starej lipy dotvárajú neopísateľnú krásu a atmosféru tohto archeologicky významného miesta.“

Kostol sv. Margity Antiochijskej