Charakteristika predmetu:
Odhaliť, na akom princípe fungujú zákonitosti okolo nás, objaviť riešenia rôznych záhad, spájať súvislosti do všeobecne platných zákonov, zažiť obdiv z demonštračného experimentovania vyučujúcich, ktoré sa občas zdajú ako úplná alchýmia, ale aj radosť z úspešne vykonaných vlastných pokusov, toto všetko môžete zažiť na hodinách CHÉMIE a na CVIČENIACH Z CHÉMIE v novozriadenom modernom chemickom laboratóriu.

Kto má záujem sa viac angažovať má možnosť riešiť Chemickú olympiádu vo všetkých kategóriách, zapojiť sa do projektov KID’S LAB, Skús pokus a iných.

v chemickom laboratóriu

Exkurzie:

Wieliczka

S partiou deviatakov sme na exkurzii v Poľsku navštívili soľnú baňu vo Wieliczke. Celá výzdoba soľnej bane je tvorená kryštálom NaCl. Je tam množstvo prírodných útvarov z tohto kryštálu, ako aj umeleckých predmetov, sôch, obrazov, ktoré vytvorili miestni umelci a baníci. 

Včelárska paseka

Teoretické vedomosti z biochémie a organickej chémie žiaci VII. B overovali na Včelárskej paseke na vlastnostiach včelích produktov a pri výrobe sviečok z vosku.