Aramejské slovo, ktorým Starý zákon opisuje Božie milosrdenstvo (rákham), má dva významy: lono a milosrdenstvo

Boh sa stará o človeka tak, ako sa matka stará o dieťa vo svojom lone:

Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona?  I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba.          (Iz 49,15)

Boh nedokáže zniesť biedu svojich detí:

„ Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťaš hriechy, prejdeš ponad vinu zvyškov svojho dedičstva? Jeho hnev netrvá večne, lebo má záľubu v zľutovaní. Zase sa zmiluje nad nami, zmyje naše hriechy a do morských hlbín zahodí všetky naše viny.“  (Mich 7,18 -19)