Bohoslužby na našej škole

Slávime ich spoločne – buď v našom Kostole sv. Vincenta de Paul v blízkosti školy, alebo v školskej kaplnke.

Spoločné slávenie sv. omší v kostole je v čase slávenia prikázaných sviatkov alebo pamätných dní. Svätá omša začína o 8.30 a vyučovanie pokračuje 3. vyučovacou hodinou. Celebruje ich väčšinou školský kaplán o. Peter Majerčík, CM.

V našej kaplnke slávime svätú omšu vždy vo štvrtok o 7.00 za účasti pedagógov a v utorky počas 1. vyučovacej hodiny je svätá omša obetovaná za vybraný triedny kolektív. 

Podrobnosti o školských omšiach nájdete na stránke omse.vdp.sk.