Online vyučovanie – príbeh – tzv. dobrovoľná hodina angličtiny – piaty ročník

Večer pred hodinou som si pripravila cvičenia na zopakovanie gramatiky z online zdrojov + online verziu anglického časopisu pre deti – príbeh The Ugly Duckling – čítanie, počúvanie, práca so slovnou zásobou (časti tela – What do birds have that people do not?) a tešila som sa, ako dobre som sa pripravila. Hodina prebiehala, intenzívne […]

5. evanjelium

Vraví sa, že púť do Svätej zeme je pre veriaceho človeka ako 5. evanjelium. Prečo? Myslím, že preto, lebo človek kráča po zemi, po ktorej kráčal Ježiš, dýcha vzduch, ktorý dýchal i samotný Ježiš a miesta, ktoré navštevuje z neho robia očitého svedka Kristovho zjavenia.

Vraví sa, že púť do Svätej zeme je pre veriaceho človeka ako 5. evanjelium. Prečo? Myslím, že preto, lebo človek kráča po zemi, po ktorej kráčal Ježiš, dýcha vzduch, ktorý dýchal i samotný Ježiš a miesta, ktoré navštevuje z neho robia očitého svedka Kristovho zjavenia.

Online vyučovanie alebo Haló, je tam niekto?

Pôvodne som zásadne odmietala zapojiť sa do tvorby obsahovej náplne webovej stránky. Bolo mi však povedané, že ide o povinnosť, ktorú treba „neodkladne“ splniť. Tak som sa pozrela na zoznam položiek, ktoré naša nová stránka obsahuje a zrak mi padol na slovo „blog“. Srdce mi poskočilo – vždy som ticho závidela autorom komentárov v rôznych denníkoch a pisateľom blogov […]

Dravce a ťahákovce (o učiteľoch a podvádzania chtivých žiakoch počas písomky)

Hneď na úvod treba podčiarknuť fakt, že dravce sa vyskytujú na danom území len v závislosti od ťahákovcov. Každý dravec by si prial byť radšej škovránkom, či labuťou, ale okolnosti ho prinútili prispôsobiť sa prostrediu. A zároveň platí pravidlo, že dravce lovia svoju korisť len z radov ťahákovcov, k ostatným živočíšnym druhom sú nevšímaví, ba […]