Peťka v Bathe pri Jane Austin
kapitánky v prístave Portsmouth
múzeum automobilov Beaulieu