Biblická olympiáda

„Vytrvať vo viere“ je ústredné heslo Biblickej olympiády na tento školský rok. Prekvapila početná účasť, keď sa k žiakom 2. stupňa pridal hojný počet gymnazistov až sa napokon zišlo 15 účastníkov školského kola a zmerali si svoje vedomosti. V rámci domácej prípravy si museli načítať knihy Genezis, Daniel, vybraný žalm a náročnú na porozumenie, ale neobyčajne hĺbavú vo svojej mystickosti knihu Zjavenia apoštola Jána.

Ďakujeme pani učiteľke Zlackej a pani učiteľke Krajčíkovej za prípravu súťaže.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *