Talentovaní žiaci

Žiaci sa zapájajú do veľkého počtu vedomostných súťaží ako matematická olympiáda, pytagoriáda, olympiáda v slovenčine, angličtine a nemčine, v geografickej, biologickej a dejepisnej olympiáde, i-bobor, v biblickej olympiáde a v množstve športových, výtvarných a hudobných súťaží.

Krúžková činnosť

Z bohatej ponuky krúžkovej činnosti si žiaci môžu vybrať: futbal, florbal, stolný tenis, Kremienok, príprava z matematiky a slovenčiny, biblický krúžok, krúžok časopisu a najnovšie naši deviataci sa môžu zapojiť do DofE.

Ponuka cudzích jazykov

Angličtina

  1. ročník – 4 hodine týždenne
  2. ročník – 4 hodiny týždenne
  3. ročník – 4 hodiny týždenne
  4. ročník – 3 hodiny týždenne
  5. ročník – 3 hodiny týždenne

Nemčina/španielčina

  1. ročník – 3 hodiny týždenne
  2. ročník – 2 hodiny týždenne
  3. ročník – 3 hodiny týždenne

Duchovná formácia žiakov

V duchu životného hesla sv. Vincenta, ktorý bol patrónom chudobných a biednych sa snažíme podporovať empatiu k blížnym cez mnohé charitatívne aktivity a misijné diela. Zároveň sa počas hodín náboženstva, ale aj mimo nich snažíme otvárať detské srdcia pre Krista cez mnohé duchovné obnovy a akcie.
lyžiarsky výcvik na Chopku
rozlúčka deviatakov
turnaj žiakov 5. a 6. roč.