Zastupovanie

na vdp.sk – stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinov

Verzia zo dňa 15:56, 11. september 2017; Zobrazenie aktuálnej úpravy
← Staršia verzia | Novšia verzia →
Jump to: navigation, search

Obsah

alebo tiež suplovanie. Sklad:Cool.gif


Tu nájdete vždy aktuálny prehľad o tom, ktorý vyučujúci bude v škole chýbať najbližší deň a kto ho bude na jeho vyučovacích hodinách zastupovať.

Skrátené adresy tejto webstránky sú kalendar.vdp.sk, zast.vdp.sk, supl.vdp.sk, zastupovanie.vdp.sk alebo suplovanie.vdp.sk.


September 2017

36. týždeň

37. týždeň

38. týždeň

39. týždeň

Október 2017

40. týždeň

41. týždeň

42. týždeň

43. týždeň

44. týždeň

November 2017

45. týždeň

46. týždeň

47. týždeň

48. týždeň

December 2017

49. týždeň

49. týždeň

50. týždeň

51. týždeň

52. týždeň


  • Sklad:Juchu.gif Vianočné prázdniny od 23. decembra do 6. januára Sklad:Juchu.gif

Január 2017

1. týždeň

  • Sklad:Juchu.gif Vianočné prázdniny Sklad:Juchu.gif

2. týždeň

3. týždeň

4. týždeň


Február 2017

5. týždeň

6. týždeň

7. týždeň

8. týždeň

  • Sklad:Juchu.gif Jarné prázdniny Sklad:Juchu.gifFebruár, Marec 2017

9. týždeň10. týždeň

11. týždeň

12. týždeň


13. týždeň

Apríl 2017

14. týždeň

15. týždeň


16. týždeň

17. týždeň

Máj 2016

18. týždeň

19. týždeň

20. týždeň

21. týždeň

22. týždeň

Jún 2016

23. týždeň

24. týždeň

25. týždeň

26. týždeň

  • Sklad:Vlna.gif Letné prázdniny Sklad:Vlna.gif


Slovak flag courtesy of 3DFlags.com