Záujmové a vzdelávacie krúžky

na vdp.sk – stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinov

Jump to: navigation, search

Krúžky v školskom roku 2016/2017

Minimálny počet záujemcov :12.

Krúžky budú v prípade dostatočného záujmu žiakov fungovať od októbra.


Krúžky v školskom roku 2016/2017

Názov krúžku Vedúci Deň Čas Miestnosť
Florbal pre najmenších R.Bencel piatok 13.30 veľká telocvičňa
Tvoreníčko Zuzana Baričová streda od 13.35 trieda V.C
Športové hry - starší M. Bizoňová štvrtok 14.00 veľká telocvičňa
Počítače inak (počítačový krúžok) P. Nemec streda 14.00 - 16.00 počítačová miestnosť 2
Prstoklad M. Marková štvrtok14.30počítačová miestnosť 1
Didaktické testovanie zo SJL K. Brezániová štvrtok 13.40 trieda IX.A
Vymetači divadelných predstavení s. Lívia podľa ponuky SND
Florbal starší žiaci R. Bencel streda 14.30 veľká telocvičňa
Príprava na prijímačky pre žiakov 5.roč. A. Miklová štvrtok 13.40trieda V.B
Informatický P.Hornáček pondelok 15.00učebňa Počítačová 1
Volejbal p. Hupková piatok 15.30-17.30 veľká telocvičňa
Didaktické testovanie z Matematiky Š. Floreková utorok od 6.30 uč. 9
Príprava na FO Š. Floreková streda od 6.30 uč. 9
Tvorivé dielne M.Krajčíková štvrtok 14.00 učebňa V.C
Modelársky R. Pažík utorok 14.10 - 16.10 učebňa č.4
Kremienok K. Baginová utorok, štvrtok 16.30-18.00 veľká telocvičňa
Turistický krúžok A. Zuskinová soboty - podľa dohody
Príprava na FO a MO Š. Floreková streda 6.30uč. 9
Nemčina pre II.OA A. Hellingerová pondelok 14.00 uč. 39
Uštrikuj si šál R. Zuskinová pondelok od 14.05 uč. 41
Chemický krúžok pre G s. Ľubomíra streda, štvrtok streda po 7.hod., vo štvrtok po 6.hod. uč. Chémie
Novinársky Zuzana Baričová piatok od 13.35 trieda V.C
Robotický M. Gurová štvrtok 14.30 učebňa Počítačová 2