Kontaktné údaje

na vdp.sk – stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinov

(Rozdiel medzi verziami)
Jump to: navigation, search
Verzia z času a dňa: 08:09, 13. september 2017
Admin (Diskusia | príspevky)
(Školská jedáleň)
← Ukáž predošlú verziu
Verzia z času a dňa: 08:10, 13. september 2017
Admin (Diskusia | príspevky)
(Školský psychológ)
Ukáž neskoršiu verziu →
Riadok 30: Riadok 30:
'''Mgr. Alena Angyalová – '' interný špeciálny pedagóg'''''<br> '''Mgr. Alena Angyalová – '' interný špeciálny pedagóg'''''<br>
-'''[mailto:angyalova@vdp.sk angyalova@vdp.sk]'''+[mailto:angyalova@vdp.sk angyalova@vdp.sk]

Verzia z času a dňa: 08:10, 13. september 2017

Bachova ulica v Bratislave-Ružinove a zimný chodník vedúci ku Spojenej škole sv. Vincenta de Paul.
Zväčšiť
Bachova ulica v Bratislave-Ružinove a zimný chodník vedúci ku Spojenej škole sv. Vincenta de Paul.

Škola je veľmi dobre prístupná MHD z troch rôznych strán (električky, trolejbusy aj autobusy) a priamo za školou sa nachádza veľké parkovisko pri obchodnom centre „Kocka“.

Obsah

Adresa

Ten istý chodník pri pohľade opačným smerom, od školskej budovy smerom na Ružinovskú ulicu. Počasie je tiež opačné...
Zväčšiť
Ten istý chodník pri pohľade opačným smerom, od školskej budovy smerom na Ružinovskú ulicu. Počasie je tiež opačné...

Spojená škola sv. Vincenta de Paul
Bachova 4
821 03  Bratislava
Slovensko / Slovakia

Telefón

+421 2 4342 7453 (sekretariát)

+421 910 852 008 (ŠKD)

+421 2 4342 7451 (ekonomické odd.)

Email

info@vdp.sk

Vedenie školy

Školská jedáleň

+421 2 4342 1217
jedalen@vdp.sk
vedúca: Oľga Feketeová

Školský psychológ

Mgr. Alena Angyalová – interný špeciálny pedagóg
angyalova@vdp.sk


PaedDr. Marta Franková – externý špeciálny pedagóg
sídlo: CPPP a P, Drieňová 36, Bratislava 2


Mgr. Zuzana Milerová – psychologička
Drieňová 36, 821 02 Bratislava
tel./fax: (02) 4363 2588/7
www.cpppapba2.sk

IČO

30852056

DIČ

2021728313

Ako nás nájdete

Sklad:Google Street View.jpg

Domovská stránka

vdp.sk = vincentdepaul.sk
facebook.vdp.sk
twitter.vdp.sk

Wiki

wiki.vdp.sk

Internetová žiacka knižka

izk.vdp.sk (pre štvorročné gymnázium)
izk2.vdp.sk (pre 2. stupeň základnej školy)

Bankové spojenie

Číslo účtu vo VÚB Bratislava:
IBAN: SK35 0200 0000 0000 4293 0062   (= SK3502000000000042930062)
BIC: SUBASKBX
(starý formát: 42930062 / 0200)

Za všetky finančné dary a pomoc naša škola ďakuje! Ak sa nám rozhodnete pomôcť, prosím, pripíšte do poznámky k platbe aj slovo dar, prípadne svoje meno či iné údaje.

Skrátená adresa tejto webovej stránky

kontakt.vdp.sk

Pôvodné verzie stránky s kontaktnými údajmi

Takto vyzerali pôvodné verzie webstránky s kontaktnými údajmi pre vtedy ešte samostatné gymnázium a základnú školu.