IV.B (ZŠ – 2017/18)

na vdp.sk – stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinov

(Rozdiel medzi verziami)
Jump to: navigation, search
Verzia z času a dňa: 17:41, 15. november 2017
Rosinova (Diskusia | príspevky)
(Oznamy)
← Ukáž predošlú verziu
Verzia z času a dňa: 17:42, 15. november 2017
Rosinova (Diskusia | príspevky)
(Streda 15. novembra 2017)
Ukáž neskoršiu verziu →
Riadok 48: Riadok 48:
-SLOH : -SLOH :
--Čítanka - nosiť aj časopis Slniečko Čítanka str. 33 O autorských rozprávkach+-Čítanka - nosiť aj časopis Slniečko Čítanka str. 33 O autorských rozprávkach
-VLA : Život na dedine Uč. str.22-23 D.ú.: str.23 Odpovedzte - písomne otázky č. 2, 3,4 -VLA : Život na dedine Uč. str.22-23 D.ú.: str.23 Odpovedzte - písomne otázky č. 2, 3,4

Verzia z času a dňa: 17:42, 15. november 2017


Obsah

Oznamy

Rôzne :

- Vo štvrtok priniesť Vlastivedu a projekt kto neodovzdal

- neprítomnosť žiaka na vyučovaní oznámiť hneď v prvý deň absencie, ospravedlnenie písať do žiackej knižky


- ŠKOLA V PRÍRODE : záloha 30 eur/1ž bola odovzdaná. ŠvP - Tatranská Štrba, penzión Medvedica, termín 10. - 15.6.2018

- Športová akadémia Mateja Tótha - v utorok a štvrtok od 15.00 do 16.00 hod.


Organizácia týždňa:


  • MAKSÍK - matematický korešpondenčný seminár - súťaž 5 kôl, deti riešia príklady doma, štartovné je 9,50€ (môžu pracovať aj 2 deti spolu, potom si štartovné rozdelia).

MAKSIK 4 Zadania 1.kola


' ADopcia na blízko: informácie
Tabuľka klasifikácie písomných prác, Tlačivá (potvrdenie o návšteve školy, ....),
Školský poriadok
Známky na internete: SJL, M, PRI, VLA, ANJ

Preberané učivo

Streda 15. novembra 2017

MAT : Násobenie D.ú. Uč.str.18 cv. 58 Geometria: D.ú. PZ str. 79 cv. 1, priniesť PZ

Násobilka na každú lavicu Násobenie a delenie do 50 vedieť naspamäť

SJL : vybrané slová po b,m,p,r - doplnenie - opakovanie - vedieť naspamäť D.ú. Uč. str. 30 cv. Tabuľka písanie i í, y ý po "r" (rým-Rím...), napísať vetu na každé slovo

-SLOH :

-Čítanka - nosiť aj časopis Slniečko Čítanka str. 33 O autorských rozprávkach

-VLA : Život na dedine Uč. str.22-23 D.ú.: str.23 Odpovedzte - písomne otázky č. 2, 3,4PRI


9.11. - Dýchacia sústava, budúci štvrtok bude písomka (oporno-pohybová + dýchacia súst.)

2.11. - Oporno - pohybová sústava

27.10. - Vylučovacia sústava - vo štvrtok po prázdninách si učivo zopakujeme, v piatok (ak nebude chýbať veľa detí) bude previerka z tráviacej a vylučovacej sústavy.

19.10. - Tráviaca sústava, krátke video [1]


Internetové prezentácie, videa si deti môžu pozrieť na stránke 4.C medzi dobrovoľnými úlohami.

Učebnice nechávajú deti v škole, učiť sa budú z PL, kde budú mať učivo spracované do poznámok. Treba vedieť najmä hrubo vytlačené a podčiarknuté informácie. PL pre chýbajúcich nechávam s ich menom v triede na stole triednej pani učiteľky. Treba si ho vždy po príchode do školy vyzdvihnúť. PL si deti majú hneď, ako ho dostanú, nalepiť do zošita. Náhradné PL nedávam. Ak ho dieťa stratí, treba si prefotiť od spolužiaka.

kontakt - pavluvcikova@vdp.sk

Rozvrh hodín

P: TEV ANJ/INV RIN SJL MAT

U: INV/ANJ SJL MAT SJL obed PRV/VYV

S: TEV ANJ/ANJ SJL MAT SJL

Š: RIN PRI SJL MAT SJL

Pi: ANJ/ANJ HUV SJL MAT VLA

Zaujímavé odkazy

Skrátená adresa tejto webovej stránky

3b.vdp.sk