III.C (ZŠ – 2017/18)

na vdp.sk – stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinov

(Rozdiel medzi verziami)
Jump to: navigation, search
Verzia z času a dňa: 16:47, 15. november 2017
Matasta (Diskusia | príspevky)

← Ukáž predošlú verziu
Verzia z času a dňa: 10:12, 16. november 2017
Katarinadkl (Diskusia | príspevky)

Ukáž neskoršiu verziu →
Riadok 1: Riadok 1:
== OZNAMY == == OZNAMY ==
 +== '''16. 11. 2017''' ==
 +
 +'''RIN''' - Naučiť sa celé Desatoro do 27.11., ale tých, čo sa naučia skôr, budem už postupne ústne skúšať
== '''15. 11. 2017''' == == '''15. 11. 2017''' ==

Verzia z času a dňa: 10:12, 16. november 2017

Obsah

OZNAMY

16. 11. 2017

RIN - Naučiť sa celé Desatoro do 27.11., ale tých, čo sa naučia skôr, budem už postupne ústne skúšať

15. 11. 2017

čítanie: Uč 33 - 35

Vypíš z textu:

- Aké srdce má stará mama?

- Čo je to bublanina?


14. 11. 2017

 • čítanie: kniha: Napíš zopár viet o tom, čo robila rodina počas dažďa.10. 11. 2017

 • čítanie - kniha: 100 - 103

- Prečo chcel Ondrej urobiť nápravu? Ako to urobil?

- Prečo Ondrej potreboval peniaze?

- Čo nepríjemné sa stalo Ondrejovi?

- Ako zareagovala Klanka na to, že Ondrej nejde s nimi na kolotoče?


9.11.2017

RIN naučiť prvých 5 prikázaní Desatora - podľa zošita - nalepené


 • čítanie - kniha: 95 - 98

- Napíš zopár viet o Ferkovi.

- Podľa čoho chlapci skonštatovali, že Klanka je predsa len baba?

- Čo nečestné robí Ondrej?


8. 11. 2017


 • čítanie - kniha: s. 91 - 94

- Prečo prišlo k opisovanej udalosti?

- Ako na tú udalosť reagovali dedkovia?

- Čo urobil Ondrej pred raňajkami?

7. 11. 2017

 • gramatika - pravopisné cvičenie - doplňovačka: tvrdé a mäkké spoluhlásky; abeceda: rozbor poučky + veľká písaná abeceda + viacnásobné opakovanie; DOMA: naučiť sa naspamäť abecedu
 • matematika - práca s fazuľkami - napr. štyri kôpky po päť; PZ 20; DOMA: PZ 21 - celé
 • čítanie - kniha: 88 - 90

- Prečo mala Klanka na hlave turban?

- Kedy bolo bezpečné prísť k Uršuli na návštevu?

- Aké kartové hry sa deti hrali?


RIN

Milí rodičia, prosím Vás, aby deti mali na každej hodine RIN pracovný zošit. Najlepšie je nechávať pracovné zošity a učebnice v lavici a tak ich majú deti vždy k dispozícii, keď to potrebujeme na hodine a nemusia zbytočne nosiť domov. Pokiaľ trváte na tom, aby to nosili domov, treba im to vždy zbaliť. Ďakujem sr.Katarína

6. 11. 2017

Na zajtra, prosím, priniesť fazule, gaštany, lego kocky ...

čítanie - dnes otázky nebudú; kniha: 85 - 87

 • gramatika - v škole: zozbierala som PZ; opakovanie tvrdých spoluhlások -previerka; do zošita: Uč 7 / nadpis: Hláska, slabika, slovo, veta
 • hláska: l e t o
 • slabika: le to
 • slovo. leto
 • veta: Leto mám veľmi rada.

písomne: Uč 7 / 5 (slová sme delili aj na slabiky a červenou sme v slabike vyfarbili samohlásky, dvojhlásky); Uč 7 / 6

DOMA: Uč 9 / prepísať poučku + Uč 10 / prepísať malú písanú abecedu

 • matematika / čítanie - počas matematiky a sčasti aj čítania sme boli v telocvični - navštívili sme PLANETÁRIUM, naša téma bola VODA; vstupné 2, 50 eur som zaplatila z triedneho fondu

matematika - DOMA: Uč 10 / 8; uč 11 / 4

 • prírodoveda - známkovanie projektov (možnosť opravy do konca mesiaca); nové učivo: prezentácia: rozmnožovanie rastlín nielen prostredníctvom semien, ale aj prostredníctvom odrezkov, podzemkov, hľúz, cibúľ a poplazov - budúcu hodinu si učivo opäť prejdeme a urobíme aj poznámky


3. 11. 2017


BUDÚCI TÝŽDEŇ, PROSÍM, PRINIESŤ:

 • na pondelok na matematiku veľké fazule, lego kocky, väčšie gombíky - nejaké predmety, s ktorými sa bude dobre manipulovať; cca 40 kusov
 • v piatok trojuholníkové pravítko
 • v piatok pracovný zošit Vybrané slová
 • v stredu priniesť 2x zošit A4 - s riadkami


 • Chystáme sa na recitačnú súťaž Šaliansky Maťko - súťaž v prednese slovenskej povesti; dĺžka najviac 6 minút; patríme do 1. kategórie: 2. - 3. ročník;


 • matematika- kontrola Dú; spoločné opakovanie + - do 100; previerka; Dú: nie je
 • gramatika - SLOH: Blahoželanie: Uč 6 / 1: prepísať + doplniť + obrázok; prepísať do zošita: Milá mamina, blahoželám Ti k Tvojmu sviatku a prajem Ti veľa lásky, šťastia a zdravia. Za všetko Ti zo srdca ďakujem. Ľúbim Ťa. Tvoja ... + obrázok; DOMA: PZ 3; 5
 • čítanie - kniha: 77 - 84

- Prečo sa o kúpaní Zahraja zhovárali tajnostkársky?

- Čo vždy urobí Zahraj po kúpeli?

- Čo navrhli deduškovia ujovi poštárovi Rudovi?

 • ANJ St: naspamäť Uč 14 / 3 + xerox

2. 11. 2017

 • matematika - DOMA: xerox
 • čítanie - DOMA: kniha 74 - 76

- Aká bola Klanka? Napíš aspoň tri - štyri body.

- Čo sú to hody?

- Vysvetli slovo rajóny vo vete: "Aj nás dedkovi trápili s rajónmi, hoci do hodov zostávali ešte dva týždne."

 • ANJ St: DOMA: xerox + Uč 16 / 3 naspamäť


PRE VŠETKÝCH:

 • SLOH: porozprávať sa a napísať na jednu stranu o niekom (kto to bol, záujmy, povolanie, ako si naňho/ na ňu spomínajú, ...), komu sme zapálili sviečku na hrobe
 • ANJ St: Uč 14 / 3: prepísať a preložiť textLEN PRE CHÝBAJÚCICH:

25.10. - 27. 10. 2017


gramatika:

DY/DÝ: dych, dychtiť, dýchať, dym, dymiť, dymovnica, dyňa, dyňovisko, dýka, kedy, dokedy, odkedy, vtedy, vždy, nikdy, vladyka, dynamit, dynamo, dynastia


TY/TÝ: ty, tykať, týkať, dotyk, tyč, tyčinka, tylo, týždeň, motyka, motýľ, ostýchať sa, stýkať sa, svätyňa, štyri, týrať, tyrkys, tykadlo, typ, typovať, týfus, tymian, tympan


NY/NÝ: nylon, Nymburg, Nýrovce, nymfa


LY/LÝ: lyko, lysý, lysina, lýtko, lyže, lyžica, blýskať sa, blyšťať sa, mlyn, plyn, plynúť, plyš, vplyv, ovplyvniť, splývať, plytký, plytčina, slýchať, vzlyk, zlyhať, lýceum, lynčovať, lýra, lyrika, olympiáda, Lýdia

DOMA: na každú tvrdú slabiku po 3 vety


 • matematika - xeroxy26. 10. 2017

Vážení rodičia, oznamujem Vám, že vo štvrtok a v piatok sa nebude kúriť z dôvodu opravy potrubia. Prosím, oblečte deti teplejšie. Ďakujem za pochopenie.


 • čítanie - kniha: 69 - 72

- Vysvetli, s kým sa chlapci zoznámili.

- Čo vieme o jej mene? Ako ju volajú chlapci?

- Popíš, aké bolo skoré ráno na vychádzke.


25. 10. 2017

Vážení rodičia, oznamujem Vám, že vo štvrtok a v piatok sa nebude kúriť z dôvodu opravy potrubia. Prosím, oblečte deti teplejšie. Ďakujem za pochopenie.

čítanie: kniha: 65 - 68

- Prečo sa deduškovi nechcelo ísť do obchodu?

- Prečo sa Ondrejovi uľavilo?

- Čo chlapci urobili s myškou?


24. 10. 2017

 • čítanie- dočítať kapitolu: s. 62 - 64

- Prečo Ondrej fňukal?

- Čo všetko si chlapci pripravili, aby chytili myš?

- Čo robila myška v noci?

Prosím priniesť do školy pracovný zošit Tajomstvá sveta.


 • matematika - v škole: slovné úlohy: zápis, výpočet, odpoveď; DOMA: PZ 19 / 1; 2
 • gramatika - v škole: ústne sme opakovali slovíčka; pravopisné cvičenie; DOMA: PZ 4 - celé
 • čítanie -v škole: Tajomstvá sveta:prvý text aj s úlohami; do zošita sme si nalepili xerox a vyplnili


23. 10. 2017

 • gramatika - v škole: opakovanie slov po h, ch, k, v dvojici; samostatná práca: napísať čo najviac slov, ktoré si deti opakovali doma (1. skupina: HI; CHY; KI; KY;; 2. skupina: CHI; KY; CHY; KI); nové učivo: Tvrdé spoluhlásky: GY/GÝ: gýč; gýčovitý; gymnastika; gymnázium; gyps; burgyňa; mozgy; glgy; gongy; GI/GÍ: gibon; gigant; gilotína; girlanda; gitara; git; všetky slovíčka sme si pozreli na internete; DOMA: naspamäť slová po gy/gi + nadiktovať 30 slov = zajtra píšeme previerku: h, ch, k, g
 • matematika - v škole: práca s xeroxmi; DOMA: nie je
 • čítanie - DOMA: kniha: s. 60 - 61

- Ako inak sa hovorí netopierom? Čo dôležité sme sa o nich dozvedeli?

- K čomu prirovnala Saskia hlavu svojej sestry?

- O akom človeku hovoríme, že má v hlave piliny?


20. 10. 2017

 • matematika - xerox; v utorok previerka: + - s prechodom pod seba aj vedľa seba
 • gramatika - ústne aj písomne preopakovať h, ch, k
 • čítanie - kniha: 56 - 59;

- Ktoré zvieratká sú spomínané v texte?

- Vysvetli význam viet: Baby vás zmordovali? Boli sme ako na ihlách.

- Ako dopadla prvá časť ich plánu?

 • ANJ St: Uč 12 / 2: prepísať a preložiť + opakovať slovíčka z lekcie + v piatok previerka z viet a slovíčok


19.10.2017

 • RIN : naučiť odpovede na otázky č. 26.-29
 • matematika - PZ 17 / 1; 2; 3; 4; 6
 • čítanie: kniha. s. 51 - 55

- Čo započul Ondrej, keď bežal do kuchyne?

- Prečo sa chlapci nahnevali na Kasandru?

- Kto je to Miška? Kto o nej nevedel?

18. 10. 2017

matematika: 10 príkladov typu: 62-18; 10 príkladov typu: 62-18 pod sebou

čítanie - kniha: s. 48-50

-Kto prišiel na návštevu a prečo?

-Čo by chýbalo dievčatám na dedine?

-Aký darček dostane od chlapcov? Prečo?17. 10. 2017

gramatika - naspamäť slová s chy/chi + 6 viet

matematika - 15 príkladov typu: 62-29 pod seba

čítanie: kniha: s. 44 - 47

- Kde dedkovia skončili preteky?

- Kto vyhral preteky?

- Prečo sa zasmiali, keď si to uvedomili?
16. 10. 2017

čítanie: kniha: 41 - 43

- Čo museli chlapci odprisahať dedkom?

- Čo znamená byť v siedmom nebi?

- Čo sme sa dozvedeli o Pekárke?


RIN opakovanie odpovede na otázky č. 1.-22., nakoľko tu deti vo štvrtok 12.10.neboli, písomné preskúšanie bude v utorok 17.10.

13. 10. 2017

BIB 2017: z triedneho fondu som zaplatila 21 eur za vstupné.

www.vsetkovedko.sk; štartovné: 4 eurá; v prípade záujmu, prosím, prihlásiť sa do 24. 10. 2017 u triednej učiteľky

DOMA:

 • matematika: PZ 15 dokončiť
 • gramatika - xerox
 • čítanie: kniha s. 36 - 40

- Aké dve jedlá sú spomínané v texte?

- Čo je to šopa? Vypíš z textu 2 vety, ako vyzerala.

- Čo dedkovia vyrábali pre vnukov?

 • ANJ St: Uč 8 / 3 naspamäť + písomne xerox v zošite

12. 10. 2017

Dnes úlohy nie sú.


11. 10. 2017

Vážení rodičia, zajtra v čase vyučovania ideme na výstavu BIB 2017. Prosím, aby deti prišli vhodne oblečené k počasiu, mali so sebou ruksak, pitie, jedlo. Vstupné, prípadne cestovné budem platiť z triedneho fondu. Deti si so sebou vezmú pero (len prepisovačku). Peračníky si deti neberú. Akúkoľvek zmenu mi, prosím, dajte vedieť. Ďakujem za pochopenie.

DOMA:

 • gramatika: xerox: slová rozdeliť na slabiky
 • matematika: prosím nadiktovať 10 príkladov: 45+39; 10 príkladov na plus pod seba (ako sme robili v škole)
 • čítanie: kniha: s. 34 - 35

Napíš vlastnými slovami:

-Aká je suseda Uršuľa (vlastnosť)a prečo?

-Čo povedal deduško o Uršulinej starej práčke?

-Ako večer zaspávali chlapci?

 • ANJ St: xerox10. 10. 2017

RIN opakovanie odpovede na otázky č. 1.-22., vo štvrtok 12.10. bude písomné preskúšanie

 • čítanie: kniha s. 30 - 33:

- Čo a prečo mama v príbehu varila chlapcom?

- Na koho odvar neúčinkoval?

- Kto a prečo prerušil rozprávanie príbehu?

9. 10. 2017

 • čítanie: kniha s. 27 - 29:

-Aký trest dostali chlapci za zhodený kvetináč?

-Čo všetko mala suseda so sebou, keď ráno šla zberať orechy?

-Akú kartovú hru hrali chlapci a dedkovia?

 • prírodoveda: naučiť sa zo zošita
 • ANJ St: WB 8 + Uč 8 / 1: naspamäť + vedieť písať
 • gramatika - dať si nadiktovať ľubovoľný diktát6. 10. 2017

 • ANJ: DOMA: nie je
 • gramatika: DOMA: xerox
 • matematika - DOMA: xerox; v pondelok previerka - prosím pripraviť podľa dnešnej a včerajšej domácej úlohy
 • čítanie: kniha s. 19 - 26

Napíš vlastnými slovami:

-Ako sa volala akcia a ako ju potom premenovali?

-Čo bolo príčinou hnevu susedy Uršuly?

-Čo sa dialo večer po akcii, čo tam robili?


5.10.2017

 • čítanie: v škole: Uč 16 báseň + rozbor + poučka ústne; prosím postavy pozrieť na internete (nám dnes nešiel);

DOMA: kniha: s. 16 - 18

Napíš vlastnými slovami:

 • Vysvetli, čo znamená:

-mušacie svaly:

-mravčia vytrvalosť:

Čo je to futrál?


Odpíš celú vetu:

 • Čím voňali palacinky, ktoré jedli?
 • Aké máš rád ty?


 • matematika: DOMA: xerox (príprava na pondelňajšiu previerku)


RIN opakovanie odpovede na otázky č. 1.-22., vo štvrtok 12.10. bude písomné preskúšanie


4. 10. 2017

kniha: 2. kapitola: s. 12 – 14

Napíš vlastnými slovami:

S čím ocko nesúhlasil pri balení na prázdniny a prečo?

Akú stávku uzavreli deti? Čo mal urobiť porazený?

Odpíš 3 vety, ktoré hovoria o ružiach a dome zároveň.

 • ANJ St: Uč 7 / 2: naspamäť + prepísať pieseň
 • gramatika - v piatok píšeme diktát na slová s ä
3. 10. 2017

RIN Odpovede na otázky č. 19.-22.

Kniha: s. 9 – 12 (len prvý odstavec)

Nájdi vety k týmto otázkam v texte a odpíš ich:

 • Prečo mama chce, aby babka išla do kúpeľov?
 • Prečo babka pochybovala, že to dedkovia zvládnu?
 • Pod akou podmienkou môžu ísť deti na prázdniny?

2. 10. 2017

Otázky k 1. kapitole:


 • Napíš mená troch dedkov, ich prezývky a stručne vysvetli, prečo ich tak prezývajú.
 • Odpíš dve vety, ktoré hovoria o tom, kde sa nachádzajú ich domy.
 • Ako sa volá dedina?


1.sv.prijímanie aktualizované 13.9.

Informácie z rodičovského pre tých, čo neboli:

Milí rodičia, dali ste deti na našu školu, možno preto, že bývate blízko, no väčšinou preto, že Vám záleží na všestrannom rozvoji Vašich detí, k čomu patrí aj duchovná formácia. Vašich detí. V tomto roku je jedinečná možnosť, aby nepokrstené deti prijali krst – po Veľkej noci a zároveň deti budú pripravené a môžu pristúpiť k 1. sv. prijímaniu, Preto škoda, aby niektoré dieťa nešlo na 1. sv. prijímanie, V dospelosti je príprava omnoho dlhšia a zložitejšia popri zamestnaní, rodine... aj keď dá sa. Je mi ľúto, ak dieťa, ktoré je pripravené nepustia rodičia na 1. sv. prijímanie, stalo sa mi to 2x za posledné 2 roky. Samozrejme rešpektujeme rozhodnutie rodičov, i to , ak je dieťa pokrstené v inej kresťanskej cirkvi a nechcete, aby pristúpilo k sv. prijímaniu. Pre deti, ktoré pôjdu na sv.prijímanie je potrebná spolupráca z Vašej strany. K tomu, aby mohlo ísť je potrebné, aby malo aj určité vedomosti a tiež, aby sa zúčastňovalo na nedeľnej sv. omši, k čomu potrebuje aj Vašu pomoc. Čo sa týka vedomostí, to sa týka všetkých detí, nakoľko Rin je známkované. V priebehu školského roku sa deti naučia 35 otázok, základné pravdy viery, cirkevné a Božie prikázania. Deti budem skúšať ja, postupne počas hodín NB a preskúša ich aj kňaz, ktorý bude na starosti našu školu. Deti sa budú učiť otázky, ktoré im vopred vysvetlím, na úlohu dostanú naučiť sa najviac 3 – 4 otázky naraz, ak budú ľahšie. Nebude to náročné, ak sa budú deti učiť postupne, no ak zanedbajú úlohu raz, bude sa im to hromadiť. Otázky budem skúšať ústne, aj písomne. Prosím Vás, aby ste dohliadli, aby sa deti učili. Ak bude dieťa neprítomné v škole kvôli chorobe, vypýtajte pre neho s ostatnými úlohami aj úlohu z NB, budem písať to, čo sa treba učiť aj na internet – do danej triedy. – Vytvorím kolonku RIN a 1.sv.prijímanie Prosím:  nahlásiť deti, ktoré sú nepokrstené. ( napísať na lístok do kolonky krst a na 2.stranu, či máte záujem o krst)  Sviatosť krstu je prvá, najpotrebnejšia sviatosť, bez nej nemožno prijímať iné sviatosti.  Nepokrstené deti môžu prijať sviatosť krstu a vstúpiť do katolíckej Cirkvi ešte pred prvým sv. prijímaním, ak budú chcieť a umožníte im to. Rozhodnutie je na Vás, nikoho nebudeme nútiť.  Taktiež je možné, že sú tu pokrstené v inom kresťanskom vierovyznaní. Ako ste boli pri prijatí do školy informovaní, tieto deti sa zúčastňujú na hodinách náboženstva, učia sa spolu s ostatnými.  Týchto detí sa netýka príprava na 1. sv. prijímanie, nakoľko k nemu nemôžu pristúpiť, teda nemusia plniť úlohy, ktoré sa týkajú účasti na nedeľnej sv. omši  Je aj 2. možnosť, že tieto deti môžu vstúpiť do katolíckej Cirkvi ešte pred prvým sv. prijímaním, ak budú chcieť a umožníte im to. Rozhodnutie je na Vás, nikoho nebudeme nútiť.  V minulosti sme mali v škole deti, ktoré vstúpili do katolíckej Cirkvi, boli to zväčša deti zo zmiešaných manželstiev ( katolík – evanjelik, katolík – bratská cirkev)  Na lístočky napísať aspoň mesiac, kedy bolo dieťa pokrstené,  ak je nepokrstené alebo v inom vierovyznaní, aj to tak napísať a na 2. stranu lístočku napísať, ak pôjde dieťa do kostola niekde inde na Trnávke, Miletičke.....

Sväté prijímanie je sviatosť, ktorá sa udeľuje v kostole. Je potrebné, aby sa deti naučili pravidelne chodiť v nedeľu na sv. omšu, aby im to bolo blízke. Na sv. omši sa môžete zúčastniť v sobotu večer, kedy je sv. omša s platnosťou na nedeľu alebo v nedeľu. Na sv. omšu môžete chodiť v ktoromkoľvek kostole. Informácia pre tých, ktorí by chceli chodiť na sv. omšu v Ružinove, do kostola sv. Vincenta. Sv. omše v Ružinove: ♦ v sobotu 17.00 ♦ v nedeľu 8.00, 9.30 – detská, 11.00, 20.00 ♦ v nedeľu v kaštieli v Prievoze – 8.00, 9.30 – maďarská, 17.00 ♦ Miletička 11.00 ♦ Trnávka 9.30

Výhoda detských sv. omší je v tom, že liturgia je prispôsobená deťom, spievajú sa detské piesne, kázeň je podaná primeraným spôsobom pre deti. Myslím, že detské sv. omše. bývajú vo väčšine kostolov v Bratislave v rôznom čase. Samozrejme môžete ísť na ktorúkoľvek sv. omšu. Prosím Vás, aby ste účasť na nedeľnej sv. omši deťom umožnili.

Povzbudzujem tých z Vás, ktorí ste nemali možnosť v detstve, mladosti pristúpiť ku sviatosti krstu, 1. sv. prijímaniu, aby ste sa na to odhodlali teraz spolu s Vašimi deťmi. Je možné pripraviť sa. Taktiež ak nemôžete pristupovať k sviatostiam, kvôli civilnému sobášu, je možné dodatočne cirkevne splatniť sobáš. ( v minulosti...rodičia detí)

 Na NB deti potrebujú zošit č. 544, alebo môže byť iný zošit 40 stránový, prosím nedávajte deťom tenšie zošity, nakoľko budeme na každej hodine potrebovať 1 stranu na kreslenie a deti tenký zošit rýchlo vyminú. Budeme kresliť symbolické obrázky, ktoré deťom priblížia to, čo sme sa učili. Zajtra mať zošity  Dostanú podpisovník - dvojstrana, je to osvedčením, že chodia na nedeľnú sv. omšu. Preto po sv. omši zájdu do sakristie za kňazom a požiadajú o podpis do slovníka. Nemusíte sa toho obávať, kňazi sú na to zvyknutí, robia to aj na iných školách a farnostiach. Niekde podpisujú katechéti.  Ak mimo Ba a bol by problém s podpisom, treba mi povedať, alebo napíšte do slovníka  Keď dieťa choré, alebo iný vážny dôvod, prečo nemôže ísť na sv. omšu, namiesto úlohy a podpisu, napíšte dôvod, prečo nemohlo ísť  Som vychovávateľkou v 3.B, takže ak by niečo bolo potrebné osobne, môžete zdola zazvoniť a potom prísť za mnou Kontakt s.katarina@vdp.sk sr.Katarína Jašková,dkl

Skrátená adresa tejto webovej stránky

3c.vdp.sk