III.C (ZŠ – 2017/18)

na vdp.sk – stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinov

(Rozdiel medzi verziami)
Jump to: navigation, search
Verzia z času a dňa: 10:26, 13. september 2017
Katarinadkl (Diskusia | príspevky)

← Ukáž predošlú verziu
Verzia z času a dňa: 14:14, 13. september 2017
Matasta (Diskusia | príspevky)

Ukáž neskoršiu verziu →
Riadok 1: Riadok 1:
== OZNAMY == == OZNAMY ==
 +
 +
 +== '''13. 9. 2017''' ==
*[http://maksik.sk/ MAKSÍK ] - matematický korešpondenčný seminár - súťaž 5 kôl, deti riešia príklady doma, štartovné je 9,50€ (môžu pracovať aj 2 deti spolu, potom si štartovné rozdelia). *[http://maksik.sk/ MAKSÍK ] - matematický korešpondenčný seminár - súťaž 5 kôl, deti riešia príklady doma, štartovné je 9,50€ (môžu pracovať aj 2 deti spolu, potom si štartovné rozdelia).
Riadok 5: Riadok 8:
[http://maksik.sk/wp-content/uploads/PDF/MAKSIK-3-Zadania-1.pdf MAKSIK 3 Zadania 1.kola] [http://maksik.sk/wp-content/uploads/PDF/MAKSIK-3-Zadania-1.pdf MAKSIK 3 Zadania 1.kola]
 +* Deťom som nalepila do ŽK kódy na IZK.
 +
 +* Deti dostali tlačivo ohľadom Akadémie Mateja Tótha. V prípade záujmu, prosím, obratom poslať. Ďakujem.
 +
 +* ROZVRH na zajtra: RIN; čítanie; MAT; TSV; INF
 +
 +* v škole:
 +
 +'''gramatika''' - v škole: kontrola Dú: deti čítali o sebe a mame + potom o sebe hovorili spamäti - známkovala som; 8 detí nemalo úlohu, preto prosím o dôslednejšiu kontrolu a aby nesplnenú úlohu deti priniesli zajtra; potom deti pár vetami do zošita opisovali obľúbenú hračku, knihu, rozprávkovú postavu, domáce zvieratko (podľa výberu) + obrázok; zošity som zbierala, prosím urobiť aj túto úlohu
 +
 +* matematika - v škole: kontrola Dú; čísla do 100 vzostupne i zostupne - ústne; v zošite sme usporiadali desať ľubovoľných čísel vzostupne a desať ľubovoľných čísel zostupne; desať čísel sme znázorňovali pomocou krúžkov (desiatky) a čiarok (jednotky); nalepili sme si xerox a vyplnili sme ho
 +
 +* čítanie - DOMA: Uč 6 7 : 2x nahlas (zajtra skúšam čítanie)
== '''12.9. 2017 ''' == == '''12.9. 2017 ''' ==

Verzia z času a dňa: 14:14, 13. september 2017

Obsah

OZNAMY

13. 9. 2017

 • MAKSÍK - matematický korešpondenčný seminár - súťaž 5 kôl, deti riešia príklady doma, štartovné je 9,50€ (môžu pracovať aj 2 deti spolu, potom si štartovné rozdelia).
Po zaplatení štartovného deti dostanú odpovedník, ktorý odovzdajú do 25.9. Štartovné môžete zaplatiť aj na rodičovskom.

MAKSIK 3 Zadania 1.kola

 • Deťom som nalepila do ŽK kódy na IZK.
 • Deti dostali tlačivo ohľadom Akadémie Mateja Tótha. V prípade záujmu, prosím, obratom poslať. Ďakujem.
 • ROZVRH na zajtra: RIN; čítanie; MAT; TSV; INF
 • v škole:

gramatika - v škole: kontrola Dú: deti čítali o sebe a mame + potom o sebe hovorili spamäti - známkovala som; 8 detí nemalo úlohu, preto prosím o dôslednejšiu kontrolu a aby nesplnenú úlohu deti priniesli zajtra; potom deti pár vetami do zošita opisovali obľúbenú hračku, knihu, rozprávkovú postavu, domáce zvieratko (podľa výberu) + obrázok; zošity som zbierala, prosím urobiť aj túto úlohu

 • matematika - v škole: kontrola Dú; čísla do 100 vzostupne i zostupne - ústne; v zošite sme usporiadali desať ľubovoľných čísel vzostupne a desať ľubovoľných čísel zostupne; desať čísel sme znázorňovali pomocou krúžkov (desiatky) a čiarok (jednotky); nalepili sme si xerox a vyplnili sme ho
 • čítanie - DOMA: Uč 6 7 : 2x nahlas (zajtra skúšam čítanie)

12.9. 2017

ZAJTRA máme len gramatiku a matematiku. Potom ideme do ovocných sadov objednaným autobusom. Prosím o vhodnú obuv. Ďakujem pekne.

 • RIN: Dú - naučiť odpovede na otázky č. 1.-3. ( v zošite)
 • SLOH - Uč 3: prečítali sme si všetky príspevky + rozbor + z toho sme vyvodili, aké základné informácie uvádzam, keď sa predstavujem; jednu ľubovoľnú ukážku sme prepísali do zošita + obrázok; DOMA: do zošita SLOH: pár vetami predstaviť seba + obrázok; pár vetami predstaviť mamu alebo inú osobu + obrázok
 • matematika - čísla do 100 vzostupne i zostupne; do zošita: čísla hneď pred a hneď za určeným číslom - nadiktovala som 20 čísel a každé dieťa bolo pri tabuli: 5 6 7; DOMA: xerox v zošite
 • čítanie - Uč 5 - samostatné tiché čítanie; spoločné čítanie + rozbor textu; práca v zošite: dátum, nadpis článku, autor, INZERÁT: z textu sme vypísali inzerát + obrázok - medzitým som skúšala čítanie na známku; Uč 6 - 1x potichu; po splnení si deti chodili po časopis Rebrík; zošity budem kontrolovať; DOMA: Uč 6 - 2x nahlas


1.sv.prijímanie aktualizované 13.9.

Informácie z rodičovského pre tých, čo neboli:

Milí rodičia, dali ste deti na našu školu, možno preto, že bývate blízko, no väčšinou preto, že Vám záleží na všestrannom rozvoji Vašich detí, k čomu patrí aj duchovná formácia. Vašich detí. V tomto roku je jedinečná možnosť, aby nepokrstené deti prijali krst – po Veľkej noci a zároveň deti budú pripravené a môžu pristúpiť k 1. sv. prijímaniu, Preto škoda, aby niektoré dieťa nešlo na 1. sv. prijímanie, V dospelosti je príprava omnoho dlhšia a zložitejšia popri zamestnaní, rodine... aj keď dá sa. Je mi ľúto, ak dieťa, ktoré je pripravené nepustia rodičia na 1. sv. prijímanie, stalo sa mi to 2x za posledné 2 roky. Samozrejme rešpektujeme rozhodnutie rodičov, i to , ak je dieťa pokrstené v inej kresťanskej cirkvi a nechcete, aby pristúpilo k sv. prijímaniu. Pre deti, ktoré pôjdu na sv.prijímanie je potrebná spolupráca z Vašej strany. K tomu, aby mohlo ísť je potrebné, aby malo aj určité vedomosti a tiež, aby sa zúčastňovalo na nedeľnej sv. omši, k čomu potrebuje aj Vašu pomoc. Čo sa týka vedomostí, to sa týka všetkých detí, nakoľko Rin je známkované. V priebehu školského roku sa deti naučia 35 otázok, základné pravdy viery, cirkevné a Božie prikázania. Deti budem skúšať ja, postupne počas hodín NB a preskúša ich aj kňaz, ktorý bude na starosti našu školu. Deti sa budú učiť otázky, ktoré im vopred vysvetlím, na úlohu dostanú naučiť sa najviac 3 – 4 otázky naraz, ak budú ľahšie. Nebude to náročné, ak sa budú deti učiť postupne, no ak zanedbajú úlohu raz, bude sa im to hromadiť. Otázky budem skúšať ústne, aj písomne. Prosím Vás, aby ste dohliadli, aby sa deti učili. Ak bude dieťa neprítomné v škole kvôli chorobe, vypýtajte pre neho s ostatnými úlohami aj úlohu z NB, budem písať to, čo sa treba učiť aj na internet – do danej triedy. – Vytvorím kolonku RIN a 1.sv.prijímanie Prosím:  nahlásiť deti, ktoré sú nepokrstené. ( napísať na lístok do kolonky krst a na 2.stranu, či máte záujem o krst)  Sviatosť krstu je prvá, najpotrebnejšia sviatosť, bez nej nemožno prijímať iné sviatosti.  Nepokrstené deti môžu prijať sviatosť krstu a vstúpiť do katolíckej Cirkvi ešte pred prvým sv. prijímaním, ak budú chcieť a umožníte im to. Rozhodnutie je na Vás, nikoho nebudeme nútiť.  Taktiež je možné, že sú tu pokrstené v inom kresťanskom vierovyznaní. Ako ste boli pri prijatí do školy informovaní, tieto deti sa zúčastňujú na hodinách náboženstva, učia sa spolu s ostatnými.  Týchto detí sa netýka príprava na 1. sv. prijímanie, nakoľko k nemu nemôžu pristúpiť, teda nemusia plniť úlohy, ktoré sa týkajú účasti na nedeľnej sv. omši  Je aj 2. možnosť, že tieto deti môžu vstúpiť do katolíckej Cirkvi ešte pred prvým sv. prijímaním, ak budú chcieť a umožníte im to. Rozhodnutie je na Vás, nikoho nebudeme nútiť.  V minulosti sme mali v škole deti, ktoré vstúpili do katolíckej Cirkvi, boli to zväčša deti zo zmiešaných manželstiev ( katolík – evanjelik, katolík – bratská cirkev)  Na lístočky napísať aspoň mesiac, kedy bolo dieťa pokrstené,  ak je nepokrstené alebo v inom vierovyznaní, aj to tak napísať a na 2. stranu lístočku napísať, ak pôjde dieťa do kostola niekde inde na Trnávke, Miletičke.....

Sväté prijímanie je sviatosť, ktorá sa udeľuje v kostole. Je potrebné, aby sa deti naučili pravidelne chodiť v nedeľu na sv. omšu, aby im to bolo blízke. Na sv. omši sa môžete zúčastniť v sobotu večer, kedy je sv. omša s platnosťou na nedeľu alebo v nedeľu. Na sv. omšu môžete chodiť v ktoromkoľvek kostole. Informácia pre tých, ktorí by chceli chodiť na sv. omšu v Ružinove, do kostola sv. Vincenta. Sv. omše v Ružinove: ♦ v sobotu 17.00 ♦ v nedeľu 8.00, 9.30 – detská, 11.00, 20.00 ♦ v nedeľu v kaštieli v Prievoze – 8.00, 9.30 – maďarská, 17.00 ♦ Miletička 11.00 ♦ Trnávka 9.30

Výhoda detských sv. omší je v tom, že liturgia je prispôsobená deťom, spievajú sa detské piesne, kázeň je podaná primeraným spôsobom pre deti. Myslím, že detské sv. omše. bývajú vo väčšine kostolov v Bratislave v rôznom čase. Samozrejme môžete ísť na ktorúkoľvek sv. omšu. Prosím Vás, aby ste účasť na nedeľnej sv. omši deťom umožnili.

Povzbudzujem tých z Vás, ktorí ste nemali možnosť v detstve, mladosti pristúpiť ku sviatosti krstu, 1. sv. prijímaniu, aby ste sa na to odhodlali teraz spolu s Vašimi deťmi. Je možné pripraviť sa. Taktiež ak nemôžete pristupovať k sviatostiam, kvôli civilnému sobášu, je možné dodatočne cirkevne splatniť sobáš. ( v minulosti...rodičia detí)

 Na NB deti potrebujú zošit č. 544, alebo môže byť iný zošit 40 stránový, prosím nedávajte deťom tenšie zošity, nakoľko budeme na každej hodine potrebovať 1 stranu na kreslenie a deti tenký zošit rýchlo vyminú. Budeme kresliť symbolické obrázky, ktoré deťom priblížia to, čo sme sa učili. Zajtra mať zošity  Dostanú podpisovník - dvojstrana, je to osvedčením, že chodia na nedeľnú sv. omšu. Preto po sv. omši zájdu do sakristie za kňazom a požiadajú o podpis do slovníka. Nemusíte sa toho obávať, kňazi sú na to zvyknutí, robia to aj na iných školách a farnostiach. Niekde podpisujú katechéti.  Ak mimo Ba a bol by problém s podpisom, treba mi povedať, alebo napíšte do slovníka  Keď dieťa choré, alebo iný vážny dôvod, prečo nemôže ísť na sv. omšu, namiesto úlohy a podpisu, napíšte dôvod, prečo nemohlo ísť  Som vychovávateľkou v 3.B, takže ak by niečo bolo potrebné osobne, môžete zdola zazvoniť a potom prísť za mnou Kontakt s.katarina@vdp.sk sr.Katarína Jašková,dkl

8. 9. 2017

ROZVRH na pondelok:

gramatika; matematika; čítanie; anglický jazyk (všetci); hudobná výchova

PROJEKT o mestách / miestach, ktoré deti cez prázdniny navštívili (výkres A3 alebo A4; farebne; obrázky alebo kresba; stručná informácia tak, aby ju dieťa vedelo povedať pred triedou) - do piatku

DNES v škole:

 • gramatika - do zošita sme si napísali:

ROZLIŠOVACIE ZNAMIENKA

Sú to:

 • dĺžeň,
 • mäkčeň,
 • dve bodky,
 • vokáň.

písomne: vymysleli sme si 10 slov a vyznačili rozlišovacie znamienka; ústne: Uč 3 / 1; DOMA: Uč 3 / 3

 • matematika: ústne sme počítali do sto po jednotkách, stovkách vzostupne i zostupne; do zošita sme si nalepili tabuľku a vyplnili ju: boli to všetky čísla od 1 do 100; PZ 3 - celé; DOMA: nie je
 • čítanie: rozbor a práca s básňou Písmenkáči; Uč 3 - túto stranu sme si urobili do zošita; Uč 4 - čítali sme a rozoberali text; DOMA: naučiť sa báseň naspamäť do štvrtka7. 9. 2017

Prosím o kontrolu aktoviek.

ROZVRH na zajtra:

výtvarný výchova (len peračník); pracovné vyučovanie (len peračník); gramatika (učebnica + zošit); matematika (učebnica, PZ1, zošit); čítanie (čítanka, zošit)


DOMA:

 • ANJ (St) - v škole: ústne: otázka + odpoveď: What is your name?/ What´s your name? My name is ... / My name´s ...; Uč 4 / 1 - vlastné mená, ich výslovnosť + precvičenie písania; len sme začali s riekankou; DOMA: nie je

gramatika - v škole: Uč 2 - rozhovor a rozbor; do zošita sme odpísali 3 vety; DOMA: nie je

 • čítanie: DOMA: Uč s. 5 - 2x nahlas
 • VLA: v škole: rozhovor na tému: Okolie školy; do zošita sme napísali adresu školy a na slepej mapke sme vyznačili miesto, kde sa nachádza naša škola; DOMA: vyplniť pracovný list nalepený v zošite

6. 9. 2017

ROZVRH NA ZAJTRA:

RIN (nezabudnúť zošit!!!); gramatika (učebnica + zošit); INF/ANJ (ANJ: učebnica, PZ, veľký zošit); TSV (vrecúško s telocvikom); VLA (učebnica + zošit);

DOMA:

 • čítanie: Uč s. 4 / 2x nahlas (čítame každý deň)
 • MAT: numerácia do 100 po jednotkách, stovkách zostupne i vzostupne; PZ 2 - celé
 • žiacka knižka: prosím vyplniť a obaliť
5. 9. 2017

Rozvrh ešte nemáme, ale vieme, že deti budú každý deň končiť o 12.45 hod. /aby ste si vedeli zadeliť krúžky/.


DOMA: ústne si pripraviť rozprávanie o prázdninách

Dnes sme vypisovali zošity:

 • 523: Gramatika; Sloh (zostáva v škole); Diktáty (zostáva v škole); Pravopisné cvičenia (zostáva v škole); Matematika; 2 náhradné zošity v škole (zostávajú v škole)
 • 544: Náboženstvo
 • 444: Anglický jazyk; Prírodoveda; Vlastiveda; Čítanie
 • 440: Geometria (zostáva v škole)
 • zošit na domáce úlohy /zrkadielko
 • notový zošit: Hudobná výchova (zostáva v škole)

Zajtra prosím priniesť:

 • peračník (aj nožnice a lepidlo)
 • zošit na Dú / zrkadielko - nosiť každý deň
 • MAT - učebnica, PZ1, zošit
 • SJL - učebnica, PZ; zošit4. 9. 2017

Vážení rodičia, zo srdca Vám prajem požehnaný nový školský rok 2017/2018.

Zajtra a v stredu vyučovanie končí 4. hodinou. Potom nasleduje ŠKD.

Podľa rozvrhu sa učíme od štvrtka.

Zajtra prosím priniesť:

 • prezuvky
 • uterák
 • všetky zošity zakúpené podľa zoznamu v obchode (nie učebnice a pracovné zošity)
 • peračník
 • priniesť pohľadnicu alebo nejaký iný drobný predmet z dovolenky - dobrovoľne


28. 8. 2017

Triedna učiteľka III. C - M. Stankovičová

Pomôcky do tretieho ročníka:

• Zošit 523 - 10ks

• Zošit 444 - 4ks

• zošit 440 - 1ks + podložka

• zošit na zapisovanie domácich úloh

• zošit 544- 1ks

• zošit s notovou osnovou – 1ks

• trojuholníkové pravítko s ryskou

• peračník (farebné ceruzky, obyčajné ceruzky, pentelka, písacie potreby a farebné pero – zelené, nožnice, tyčinkové lepidlo, guma)

• mapa SR – budú ju mať doma (nech má vyznačené rieky, národné parky, jaskyne....)

• VYV: pomôcky môžu byť z minulého školského roka v plátennom vrecúšku - akrylové farby, vodové farby, plochý a okrúhly štetec, voskovky, univerzálne disperzné lepidlo, dobré nožnice, igelitový obrus, paleta, handrička, zásterka alebo staré tričko, nádoba na vodu

• TEV: halová obuv do telocvične, tenisky na von, športové oblečenie primerane k počasiu

• prezuvky

• uterák s pútkom a podpisom

• tekuté mydlo, vreckovky

• obrúsok na desiatu

Skrátená adresa tejto webovej stránky

3c.vdp.sk