I. stupeň základnej školy

na vdp.sk – stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinov

Jump to: navigation, search
I.A I.B I.C II.A II.B II.C III.A III.B III.C IV.A IV.B IV.C
Fotogaléria I. stupňa v šk. roku 2017/18

Obsah

Adopcia na blízko

Šaliansky Maťko

Dňa 14 . 12. 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v prednese povesti Šaliansky Maťko pod vedením pani učiteliek Mackovej a Stankovičovej.
Víťazkou súťaže sa stala Alžbetka Mária Karpatová, žiačka III. C. Gratulujeme a želáme veľa úspechov v ďalších kolách.
Zároveň blahoželáme všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže a prajeme veľa chuti aj do ďalších recitačných súťaží.
Výsledky školského kola – žiaci 1. stupňa:
1.Alžbetka Mária Karpatová, III. C
2.Martin Porubský, III. B
3.Marko Začka, IV. B

Pytagoriáda na 1. stupni

13.12. na našej škole prebehol už 39.ročník matematickej súťaže PYTAGORIÁDA.
Deti ukázali, že vedia nie len správne, ale aj rýchlo počítať netradičné a zaujímavé príklady.
Najúspešnejšími štvrtákmi sa stali Martin Pistovčák , Norbert Barnáš a Ján Sádovský.
Z tretiakov to boli Šimon Dovičovič a Martin Porubský .
Gratulujeme a držíme vám palce do okresného kola, ktoré sa uskutoční v marci 2018.

Slniečko oslavuje deväťdesiate narodeniny

Žiaci štvrtého ročníka sa v novembri 2017 na besede s PhDr. Ľubicou Kepštovou, šéfredaktorkou detského časopisu Slniečko,
zoznámili s osudom tohoto detského časopisu. Už desiatky rokov putuje do rúk žiakov našich škôl, učí ich kultúre slova,
zoznamuje ich s literárnou tvorbou našich významných spisovateľov a ilustráciami významných výtvarníkov, akým bol aj Martin Benka,
ktorý ilustroval prvé vydanie Slniečka v r. 1927. Pani šéfredaktorka ukázala žiakom originál tohoto vzácneho historického vydania,
ktoré čoskoro poputuje do archívu. V Slniečku uverejňovala svoje literárne dielka aj žiačka Marka Piecková – neskôr spisovateľka Mária Ďuríčková.
Žiaci so záujmom sledovali príbeh časopisu, ktorý radi čítajú. Pani Kepštovej sa zapáčili výtvarné práce našich štvrtákov a rozhodla sa dva z nich
uverejniť v budúcich číslach Slniečka. Obrázky Hanky a Terezky budú reprezentovať aj našu školu na stránkach Slniečka.

iBobor

V stredu 8. novembra 2017 sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili informatickej súťaže iBobor.
iBoborje medzinárodná informatická súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.
V kategórii Bobríci súťažilo na Slovensku 17 304 súťažiacich. Spomedzi žiakov našej školy najlepšie obstáli:
Norbert Barnáš (96 bodov z 96), Oliver Daniš (72 bodov z 96), Dávid Waschek (72 bodov z 96) a Michal Zigo (72 bodov z 96).

Mobilné planetárium

Aj tento rok sme pozvali v novembri do našej školy Mobilné planetárium.
V telocvični vyrástla nafukovacia kupola, v ktorej prebiehali projekcie. Žiaci sa pohodlne uložili
na žinenky a filmový 3D obraz sledovali poležiačky na vypuklej kupole nad sebou.
Tento rok sme videli programy : Voda – zázrak prírody , Astronómia pre deti, Neuveriteľný vesmír.
Pani lektorka žiakov na film pripravila odborným výkladom a odpovedala aj na ich zvedavé otázky.
Na záver sme dostali pracovné listy k jednotlivým filmom.

Beseda s Braňom Jobusom

V októbri štvrtáci zo IV. B triedy v budove Slovenského národného múzea besedovali so spisovateľom Braňom Jobusom,
ktorý im predstavil svoju literárnu tvorbu.
Dramatizovaným čítaním úryvkov z kníh v jeho v rodnom „ piešťanskom nárečí“ - podfarbeným humorným komentárom autora a vlastnou hudbou,
spisovateľ žiakov veľmi zaujal. Žiaci boli „vyzbrojení“ knihami z vlastnej knižnice,
kde im s radosťou vlastnoručne napísal osobné venovanie.

Exkurzia do ovocných sadov

V stredu a vo štvrtok 13. a 14. septembra sme so žiakmi 1.stupňa navštívili
ovocné sady firmy Boni Fructi v Dunajskej Lužnej. Z týchto sadov pochádza ovocie,
ktoré dostávame v rámci projektu "Školské ovocie".
Žiaci sa oboznámili s prácou v sadoch, ochutnali jablká priamo zo stromu, nazbierali si
maliny a napili sa ovocnej šťavy. Domov si niesli nie len zážitky ale aj krásne jabĺčko.

Predchádzajúce školske roky

Skrátené adresy tejto webovej stránky

1.vdp.sk alebo I.vdp.sk