I.B (ZŠ – 2017/18)

na vdp.sk – stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinov

(Rozdiel medzi verziami)
Jump to: navigation, search
Verzia z času a dňa: 13:59, 16. november 2017
Renata (Diskusia | príspevky)

← Ukáž predošlú verziu
Verzia z času a dňa: 20:48, 16. november 2017
Zuzana Ráczová (Diskusia | príspevky)
(Preberané učivo a dú)
Ukáž neskoršiu verziu →
Riadok 11: Riadok 11:
*PRU - s.12, malý z. nalepiť obrázok Zmysly, kto nestihol *PRU - s.12, malý z. nalepiť obrázok Zmysly, kto nestihol
-*ANJ - Lekcia č.3 - učebnica str. 10 - pomenovania zvierat, opakovali sme farby a pridali sme nové farby - grey, brown, white, black, PZ - str. 6/1,2. Ak deti niečo nestihli, treba dokončiť doma. Ďakujem.+*ANJ - Lekcia č.3 - učebnica str. 11, 12/1 - pomenovania zvierat, opakovali sme farby a pridali sme nové farby - grey, brown, white, black, počítanie od 1 - 10, pieseň, trénujeme otázky: What is it? What colour is ....?, vety: I have ...deti hovoria aké majú hračky alebo zvieratká. Ďakujem za spoluprácu.
== Oznamy == == Oznamy ==

Verzia z času a dňa: 20:48, 16. november 2017

Vitajte

Obsah

Preberané učivo a dú

  • SJL - šlabikár s.48-49 čítať vety dú ; naučiť sa báseň na písmeno O
písanka s.6, dú 7/4,5;
cvičný z. - nácvik O v škole

  • MAT - MM s. 6,7 v škole, dú 8,9 na pondelok; s. 5 samostatná práca v škole - pozrieť
precvičovať +,- do 6 skúšať aj spamäti
  • PRU - s.12, malý z. nalepiť obrázok Zmysly, kto nestihol
  • ANJ - Lekcia č.3 - učebnica str. 11, 12/1 - pomenovania zvierat, opakovali sme farby a pridali sme nové farby - grey, brown, white, black, počítanie od 1 - 10, pieseň, trénujeme otázky: What is it? What colour is ....?, vety: I have ...deti hovoria aké majú hračky alebo zvieratká. Ďakujem za spoluprácu.

Oznamy

Sklad:Jesen.jpg

Nu_ksig.gif ako správne písaťgumovacie pero Pilot nepoužívame v 1.roč.

  • OZ Vincentínum - členské uhradiť do 30.11.17
Ďakujem, že denne sledujete našu stránku.

ROZVRH :

obrázkový

Po: SJL, TSV, MAT, SJL, obed HUV

Ut: SJL, MAT, SJL, RIN

St: SJL, SJL, MAT, PRU, obed ANJ

Št: SJL, RIN, SJL, TSV

Pi: SJL, VYV(anj) VYV MAT

kontakt: horvathova@vdp.sk

ŠKD

janetova@vdp.sk

Tabuľka klasifikácie

: nabitie karty

Školský poriadok 2017/18

Pomôcky do 1.roč. (PDF)

Školská jedáleň www.menu.vdp.sk - Jedálny lístok
Tlačivá a žiadosti

Skrátená adresa tejto webovej stránky

1b.vdp.sk