Spojená škola sv. Vincenta de Paul
St. Vincent de Paul High & Primary School
Bratislava, Slovensko / Slovakia
I. stupeň ZŠ II. stupeň ZŠ Gymnázium Školský klub detí
Kontaktné údaje Zápis na ZŠ Prijímačky / Výchovný poradca Zoznamy tried / pedagógov
Twitter /  Facebook /  YouTube
aktuálne
2. etapa výmeny okien
zmena miesta vyučovania tried II.A, III.A, IV.C
od pondelka 27. februára 2017
pripravujeme
Zápis na ZŠ
piatok a sobota, 7. a 8. apríla 2017
podporte našu školu
Prosba o 2-3 % dane z príjmu
formulár vyhlásenia
Spojená škola sv. Vincenta de Paul na Bachovej ulici v Bratislave-Ružinov
Projekt ESF na Spojenej škole sv. Vincenta de Paul na Bachovej ulici v Bratislave-Ružinov
Projekt ESF
„Kristova láska nás podnecuje“
„Caritas Christi urget nos“
2Kor 5,14
Pozrite si známky na internete!
Známky
Wiki RSS kanál s novo vytváranými wiki stránkami
NOVÉ ÚPRAVY
Prihlásenie
Karta pre študentov a žiakov našej školy - EURO26 (isic)
Tlačivá / Straty a nálezy ZUŠ /  / Farnosť / Kremienok Virtuálna prehliadka Projekty / Misijné diela Zvonenie / Rozvrhy hodín
PoštaWiFi Jedáleň / Menu OZ Vincentínum  Rada školy Úspechy / Predmety / Krúžky Zastupovanie
admin/webmaster Valídny kód HTML!   Valídne štýly CSS! © vincentdepaul.sk = vdp.sk 2001–2017