Spojená škola sv. Vincenta de Paul
St. Vincent de Paul High & Primary School
Bratislava, Slovensko / Slovakia
I. stupeň ZŠ II. stupeň ZŠ Gymnázium Školský klub detí
Kontaktné údaje Zápis na ZŠ Prijímačky / Výchovný poradca Zoznamy tried / pedagógov
YouTube
Twitter /  Facebook
aktuálne
Otvorenie nového školského roka
pondelok 5. septembra 2016
 
Oznam školskej jedálne
Oznam ŠKD
k novému šk. roku 2016/17
Úradné hodiny na škole
počas letných prázdnin 2016
Spojená škola sv. Vincenta de Paul na Bachovej ulici v Bratislave-Ružinov
Projekt ESF na Spojenej škole sv. Vincenta de Paul na Bachovej ulici v Bratislave-Ružinov
Projekt ESF
„Kristova láska nás podnecuje“
„Caritas Christi urget nos“
2Kor 5,14
Pozrite si známky na internete!
Známky
Wiki RSS kanál s novo vytváranými wiki stránkami
NOVÉ ÚPRAVY
Prihlásenie
Karta pre študentov a žiakov našej školy - EURO26 (isic)
Tlačivá Jedáleň / Menu Úspechy / Projekty Rozvrhy hodín / Zvonenie Zastupovanie
PoštaWiFi OZ Vincentínum  Rada školy Virtuálna prehliadka ZUŠ /  / Farnosť / Kremienok Krúžky / Predmety / Comenius
admin/webmaster Valídny kód HTML!   Valídne štýly CSS! © vincentdepaul.sk = vdp.sk 2001–2016