Spojená škola sv. Vincenta de Paul
St. Vincent de Paul High & Primary School
Bratislava, Slovensko / Slovakia
4-ročné gymnázium 8-ročné gymnázium Základná škola (I. st. / II. st.) Materská škola / OZ IRR
Kontaktné údaje Prijímacie pohovory Zápis na ZŠ Zoznamy tried / pedagógov
YouTube
Twitter /  Facebook
voľné pracovné miesto
Učiteľ/Učiteľka I. stupňa ZŠ
od nového školského roka 2014/15
Letné prázdniny:
30. júna – 29. augusta 2014
Nástup do školy:
utorok 2. septembra 2014
Úradné hodiny počas prázdnin:
každú stredu 8:00 – 12:00
Oznam vedúcej šk. jedálne
k záveru školského roka 2013/14
Spojená škola sv. Vincenta de Paul na Bachovej ulici v Bratislave-Ružinov
Projekt ESF na Spojenej škole sv. Vincenta de Paul na Bachovej ulici v Bratislave-Ružinov
Projekt ESF
„Kristova láska nás podnecuje“
„Caritas Christi urget nos“
2Kor 5,14
Pozrite si známky na internete!
Známky
Wiki RSS kanál s novo vytváranými wiki stránkami
NOVÉ ÚPRAVY
Prihlásenie
Karta pre študentov a žiakov našej školy - EURO26 (isic)
Školský klub detí Jedáleň / Menu Úspechy / Projekty Rozvrhy hodín / Zvonenie Zastupovanie
PoštaWiFi / Tlačivá / Docs OZ Vincentínum  Rada školy Virtuálna prehliadka ZUŠ / Farnosť / Kremienok Krúžky / Predmety / Comenius
admin/webmaster Valídny kód HTML!   Valídne štýly CSS! © vincentdepaul.sk = vdp.sk 2001–2014