Spojená škola sv. Vincenta de Paul
St. Vincent de Paul High & Primary School
Bratislava, Slovensko / Slovakia
4-ročné gymnázium 8-ročné gymnázium Základná škola (I. st. / II. st.) Materská škola / OZ IRR
Kontaktné údaje Prijímačky / Výchovný poradca Zápis na ZŠ Zoznamy tried / pedagógov
YouTube
Twitter /  Facebook
prebieha
KILO na pomoc rodinám v kríze
štvrtok 19. – pondelok 30. novembra 2015
Spojená škola sv. Vincenta de Paul na Bachovej ulici v Bratislave-Ružinov
Projekt ESF na Spojenej škole sv. Vincenta de Paul na Bachovej ulici v Bratislave-Ružinov
Projekt ESF
„Kristova láska nás podnecuje“
„Caritas Christi urget nos“
2Kor 5,14
Pozrite si známky na internete!
Známky
Wiki RSS kanál s novo vytváranými wiki stránkami
NOVÉ ÚPRAVY
Prihlásenie
Karta pre študentov a žiakov našej školy - EURO26 (isic)
Školský klub detí Jedáleň / Menu Úspechy / Projekty Rozvrhy hodín / Zvonenie Zastupovanie
PoštaWiFi / Tlačivá / Docs OZ Vincentínum  Rada školy Virtuálna prehliadka ZUŠ / Farnosť / Kremienok Krúžky / Predmety / Comenius
admin/webmaster Valídny kód HTML!   Valídne štýly CSS! © vincentdepaul.sk = vdp.sk 2001–2015