Zuzana Harichová

na vdp.sk – stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinov

Jump to: navigation, search

Zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Zuzana Harichová pôsobí na škole od r. 1999, vyučuje angličtinu a náboženstvo, vedie krúžok florbalu.e-mail: harichova@vdp.sk


životné krédo : "Hilarem datorem amat Deus" - "Veselého darcu miluje Boh"