Zastupovanie

na vdp.sk – stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinov

Jump to: navigation, search

Obsah

alebo tiež suplovanie. Sklad:Cool.gif


Tu nájdete vždy aktuálny prehľad o tom, ktorý vyučujúci bude v škole chýbať najbližší deň a kto ho bude na jeho vyučovacích hodinách zastupovať.

Skrátené adresy tejto webstránky sú kalendar.vdp.sk, zast.vdp.sk, supl.vdp.sk, zastupovanie.vdp.sk alebo suplovanie.vdp.sk.


September 2017

36. týždeň

37. týždeň

38. týždeň

39. týždeň

Október 2017

40. týždeň

41. týždeň

42. týždeň

43. týždeň

44. týždeň

November 2017

45. týždeň

46. týždeň

47. týždeň

48. týždeň

December 2017

49. týždeň

50. týždeň

51. týždeň


  • Sklad:Juchu.gif Vianočné prázdniny od 23. decembra 2017 do 7. januára 2018 Sklad:Juchu.gif

Január 2018

1. týždeň

  • Sklad:Juchu.gif Vianočné prázdniny Sklad:Juchu.gif

2. týždeň

3. týždeň

4. týždeň

Január/Február 2018

5. týždeň

6. týždeň

7. týždeň

8. týždeň

Február/Marec 2018

9. týždeň

10. týždeň

  • Sklad:Juchu.gif Jarné prázdniny Sklad:Juchu.gif

11. týždeň

12. týždeň


13. týždeň

Apríl 2018

14. týždeň

15. týždeň

16. týždeň

17. týždeň

Apríl/Máj/Jún 2018

18. týždeň

19. týždeň

20. týždeň

21. týždeň

22. týždeň

Jún 2018

23. týždeň

24. týždeň

25. týždeň

26. týždeň

  • Sklad:Vlna.gif Letné prázdniny Sklad:Vlna.gif


Slovak flag courtesy of 3DFlags.com