Záujmové a vzdelávacie krúžky

na vdp.sk – stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinov

Jump to: navigation, search

Krúžky v školskom roku 2017/2018

Minimálny počet záujemcov :12.

Krúžky budú v prípade dostatočného záujmu žiakov fungovať od októbra.

Krúžky v školskom roku 2017/2018

Názov krúžku Vedúci Deň Čas Miestnosť
Florbal Papánková, Žilka streda, piatok 14.00 - 15.30 veľká telocvičňa
Tvoreníčko Zuzana Baričová štvrtok 14.05 210
Športový M. Bizoňová štvrtok 14.30 veľká telocvičňa
Didaktické testovanie zo SJL Baričová utorok 14.05 trieda 006
Vymetači divadelných predstavení s. Lívia podľa ponuky SND
Príprava na prijímačky z MAT pre žiakov 5.roč. A. Miklová utorok, štvrtok 14.00 V.C
Informatický P.Hornáček pondelok 15.00učebňa počítačová (3. posch.)
Didaktické testovanie z Matematiky Straková streda 14.05 IX.A
Príprava na prírodovedné olympiády Ďuricová podľa dohody '
Tvorivé dielne M.Krajčíková štvrtok 14.00 I.OA
Modelársky R. Pažík streda 14.15 - 16.15 učebňa Techniky
Kremienok K. Baginová utorok, štvrtok 16.30-18.00 veľká telocvičňa
Turistický krúžok A. Zuskinová soboty - podľa dohody
Nemecký jazyk hrou A. Hellingerová pondelok 13.45 uč. 305
Volejbal p. Hupková piatok 15.30-17.30 veľká telocvičňa
Uštrikuj si čiapku R. Zuskinová štvrtok 14.05 II.OA
Chemické pokusy A. Miklová streda 14.00 učebňa Chémie
biblický K. Brezániová podľa dohody
Futbal Saleziáni Saleziáni podľa rozpisu tréningov telocvične
Nos M. Angyal pondelok 13.45 - 15.15 306
Stolný tenis p. Tomasch piatok 16.30 telocvičňa
Robotický legokrúžok p. Gurová štvrtok 14.30 učebňa počítačová (1. posch.)
Žiacka rada s. Lívia utorok 14.00 uč.č. 004