Rudolf Pažík

na vdp.sk – stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinov

Jump to: navigation, search

pán ucitel Pažík je veľmi dobrý historik