Osemročné gymnázium – archív

na vdp.sk – stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinov

Jump to: navigation, search

Obsah

Toto je archív predošlého obsahu stránky Osemročné gymnázium.

Prijímacie pohovory

Výsledky 2. kola prijímačiek z 18. júna 2013

Výsledky prijímačiek z 13. a 16. mája 2013

Podmienky prijatia na 8-ročné gymnázium od školského roka 2013/14     (vo formáte DOC)

Zoznam zapísaných študentov do 8-ročného gymnázia na šk. rok 2011/12

Výsledky prijímačiek na 8-ročné gymnázium (12. máj 2011) pre štúdium od školského roka 2011/2012

Podmienky prijatia na gymnázium (pre štúdium od školského roka 2011/2012)

Ukážky testov (8‑ročné gymnázium) zo dňa 10. a 13. mája 2010

Ďalšie ukážky testov

Starší obsah