IV.B (ZŠ – 2017/18)

na vdp.sk – stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinov

Jump to: navigation, search


Obsah

Oznamy

Oznam ŠKD

Podeľ sa so svojou knihou, hračkou

Všetci sme jedna veľká rodina
Milé deti,
Mnohé z vás majú doma veľa hračiek a kníh. Možno niektoré z týchto vecí už nepoužívate (nečítate, nehráte sa s nimi) a radi by ste sa s nimi podelili s inými deťmi.
Preto vám ponúkame možnosť potešiť svojich kamarátov a kamarátky a to tak, že by ste tieto veci priniesli do ŠKD, odovzdali ich svojej p. vychovávateľke a v pondelok, 22. 1. 2018,
by sme ich vystavili v učebni č. 30 (trieda medzi I.A a II.A v malej budove) a vy by ste si mohli prísť, vybrať - vymeniť - podeliť sa so svojou knihou, hračkou s inými deťmi.


Rôzne :


- neprítomnosť žiaka na vyučovaní oznámiť hneď v prvý deň absencie, ospravedlnenie písať do žiackej knižky

- ŠKOLA V PRÍRODE : záloha 30 eur/1ž bola odovzdaná. ŠvP - Tatranská Štrba, penzión Medvedica, termín 10. - 15.6.2018

- Športová akadémia Mateja Tótha - v utorok a štvrtok od 15.00 do 16.00 hod.


Organizácia týždňa:


  • MAKSÍK - matematický korešpondenčný seminár - súťaž 5 kôl, deti riešia príklady doma, štartovné je 9,50€ (môžu pracovať aj 2 deti spolu, potom si štartovné rozdelia).

MAKSIK 4 Zadania 1.kola


' ADopcia na blízko: informácie
Tabuľka klasifikácie písomných prác, Tlačivá (potvrdenie o návšteve školy, ....),
Školský poriadok
Známky na internete: SJL, M, PRI, VLA, ANJ

Preberané učivo

21. február 2018

MAT : Geometria - priniesť kružidlo. Násobenie a delenie číslami 2,5,4,8,10 Pracujeme v Uč. str. 38,39 , D.ú. PZ 2 str. 9/1,2,3

SJL : Pád podstatných mien. Skloňovanie podstatných mien. D.ú.: Naučiť sa naspamäť pády a pádové otázky. Akuzatív Uč. str. 80/ 3a,b

-SLOH : Opis

-Čítanie : Čítanka str. 82 + Tajomstvá sveta /Žiaci, ktorí PZ nemajú si ho môžu dokúpiť- (vydavateľstvo RAABE).

-VLA : Ako pretvárame krajinu - baníctvo, hutníctvo str. 46-47 D.ú. uč. str.47 písomne otázky č. 2,3,4 + poznámky zo zošitaPRI


15.2. - Jednoduché stroje

8.2. - Magnetizmus

Internetové prezentácie, videa si deti môžu pozrieť na stránke 4.C medzi dobrovoľnými úlohami.

Učebnice nechávajú deti v škole, učiť sa budú z PL, kde budú mať učivo spracované do poznámok. Treba vedieť najmä hrubo vytlačené a podčiarknuté informácie. PL pre chýbajúcich nechávam s ich menom v triede na stole triednej pani učiteľky. Treba si ho vždy po príchode do školy vyzdvihnúť. PL si deti majú hneď, ako ho dostanú, nalepiť do zošita. Náhradné PL nedávam. Ak ho dieťa stratí, treba si prefotiť od spolužiaka.

kontakt - pavluvcikova@vdp.sk

Rozvrh hodín

P: TEV ANJ/INV RIN SJL MAT

U: INV/ANJ SJL MAT SJL obed PRV/VYV

S: TEV ANJ/ANJ SJL MAT SJL

Š: RIN PRI SJL MAT SJL

Pi: ANJ/ANJ HUV SJL MAT VLA

Zaujímavé odkazy

Skrátená adresa tejto webovej stránky

3b.vdp.sk