IV.B (ZŠ – 2017/18)

na vdp.sk – stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinov

Jump to: navigation, search

Obsah

Oznamy

Rôzne :

- neprítomnosť žiaka na vyučovaní oznámiť hneď v prvý deň absencie, ospravedlnenie písať do žiackej knižky

- ŠvP - Tatranská Štrba, penzión Medvedica, termín 10. - 16.6.-žiaci dostali dnes (22.9.)tlačivo-záväznú prihlášku do ŠVP.(vybaviť preukaz na bezplatné cestovanie železnicou)

- Športová akadémia Mateja Tótha - v utorok a štvrtok od 15.00 do 16.00 hod.


Organizácia týždňa:


  • MAKSÍK - matematický korešpondenčný seminár - súťaž 5 kôl, deti riešia príklady doma, štartovné je 9,50€ (môžu pracovať aj 2 deti spolu, potom si štartovné rozdelia).
Po zaplatení štartovného deti dostanú odpovedník, ktorý odovzdajú do 25.9. Štartovné môžete zaplatiť aj na rodičovskom.

MAKSIK 4 Zadania 1.kola


' ADopcia na blízko: informácie
Tabuľka klasifikácie písomných prác, Tlačivá (potvrdenie o návšteve školy, ....),
Školský poriadok
Známky na internete: SJL, M, PRI, VLA, ANJ

Odporúčané pomôcky do 4.ročníka

  • ZOŠITY (približný počet):
č. 523 - 10 ks
č. 524 - 6 ks
č. 544 - 2 ks
č. 540 - 2 ks
č. 644 - 1 ks
č. 444 - 1 ks na prírodovedu
notový zošit - 1 ks
lep. tyčinka
  • Vv - sada farebných papierov, výkresy A4 - 20 ks, výkresy A3 - 10 ks
  • kružidlo, trojuholník s ryskou
  • kompletné informácie: zošity do 4. ročníka

Preberané učivo

Pondelok 25. septembra 2017

D.ú.:

MAT : Uč.str. 6 cv. Nákupy: 33 a 35 (slovné úlohy)

SJL : PZ. str.7 cv.4 dokončiť a cv. 5

-SLOH : Dú (na 28. 9): str. 2 cv. 4 a, b,c

-Čítanka str. 11

- Mat.-Geometria PZ:str.74 cv.2

-VLA : Krajina v ktorej žijeme str.9 (poznať významné osobnosti, orientácia na mape)


PRI


22.9. - Prečo sa skaly lámu, prezentácia [1]

14.9. - Prečo je more slané - učiť sa z pracovného listu v zošite.

Učebnice nechávajú deti v škole, učiť sa budú z PL, kde budú mať učivo spracované do poznámok. Treba vedieť najmä hrubo vytlačené a podčiarknuté informácie. PL pre chýbajúcich nechávam s ich menom v triede na stole triednej učiteľky. Treba si ho vždy po príchode do školy vyzdvihnúť.

kontakt - pavluvcikova@vdp.sk

Rozvrh hodín

P: TEV ANJ/INV RIN SJL MAT

U: INV/ANJ SJL MAT SJL obed PRV/VYV

S: TEV ANJ/ANJ SJL MAT SJL

Š: RIN PRI SJL MAT SJL

Pi: ANJ/ANJ HUV SJL MAT VLA

Zaujímavé odkazy

Skrátená adresa tejto webovej stránky

3b.vdp.sk