IV.A (ZŠ – 2017/18)

na vdp.sk – stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinov

Jump to: navigation, search

Obsah

OZNAMY

Nepredajme nevestu

 • Prosím priniesť 5€ na vstupné do SND.

Návšteva knižnice

 • V utorok, (27.2.) prosím, priniesť preukaz do knižnice.

DOMÁCE ÚLOHY PRE CHÝBAJÚCICH

Štvrtok, 22.2.2018

Slovenský jazyk

 • Vlastné podstatné mená - písomná práca
 • Pád podstatných mien
 • str.75/z textu Ako si vyrobiť papierové obaly...vypísať tvary podstatného mena PAPIER
 • Uč. str.75/odpísať poučku
 • uč. str.76/2

Matematika

 • PZ str.4/3,4,5
 • PZ str.5/celá strana

Domáca úloha:PZ str.6/1,2 + 7/1

Vlastiveda

 • Písomná práca
 • Kultúrne regióny Slovenska str.54-55
 • Domáca úloha: Zisti z ktorého kultúrneho regiónu pochádzajú tvoji rodičia (starí rodičia) + napíš cca 10 nárečových slov z tohoto regiónu

Anglický jazyk/Ma

 • CB 63/1,2,3
 • WB 62/celá strana
 • WB 63/1
 • Domáca úloha: WB63/2,3

Streda,21.2.2018

Slovenský jazyk

 • rod + číslo podstatných mien
 • PZ str.39/celá strana
 • opakovanie vlastných podstatných mien PL [1]
 • Domáca úloha: Dokončiť PL

Matematika

 • PZ stred cv.1,2
 • PZ str.3/celá strana
 • PZ str.4/1
 • Domáca úloha: PZ str.4/2

Čítanie

 • Príprava konceptu čitateľského denníka z knihy Kľúče od mesta - skupinová práca

Utorok, 20.2.2018

Slovenský jazyk

 • opakovanie vlastných podstatných mien
 • PL [2]
 • číslo podstatných mien
 • uč. str.73/poučka-odpísať do zošita
 • uč. str.74/1-písomne, 2 - ústne
 • Domáca úloha:uč. str.74/3a,b,

Matematika

 • násobenie a delenie spamäti do 100
 • PZ 2.časť str.1/celá strana
 • PZ 2.časť str.2/1,2,3
 • Domáca úloha:PZ str.2/4,5

Čítanie

 • triedne kolo recitačnej súťaže
 • Film str.67 -
 • Filmársky rodokmeň str.67-69
 • Domáca úloha: PL [3] + PL [4] - rovnako vyfarbiť profesiu a činnosť, ktorú vykonáva

Pondelok, 19.2.2018

Slovenský jazyk

 • vlastné mená vesmírnych telies
 • Napísať vety so slovami: Slnečná sústava, Mesiac, Slnko, + 8 viet o planétach Slnečnej sústavy
 • PZ str.37/1,2 (text neprepisovať, stačí vlastné podstatné mená v texte podčiarknuť)
 • Domáca úloha: 4 vety o planétach Jupiter, Saturn, Urán a Neptún
 • Domáca úloha: PZ str.37/2b, + úloha s perom

Matematika

 • Násobilka PZ str.61
 • Domáca úloha: Dokončiť stranu 61

Prírodoveda

 • Elektrická energia/Prečo máme el. zásuvky
 • uč. str.46-47
 • PL [5]
 • Domáca úloha:vyriešiť úlohu z PL

Anglický jazyk/Ma

 • CB 61/celá strana
 • CB 62/1,2 -ústne, 3-písomne - celé vety
 • Domáca úloha: Dokončiť tabuľku v zošite


Oznamy ŠKD

 • Tel.číslo ŠKD 0910852008


 • Aj tento rok je možnosť zúčastniť sa korčuliarskeho výcviku (október, november) a plaveckého výcviku (máj, jún). V prípade záujmu sa môžete informovať u p. vychovávateľky.

Záznam z vianočnej besiedky

[6]

Plánované akcie

 • 31.1. - Laboratórium Kids' Lab Hókus-Pókus (9.00-11.00)
 • 13.9. - Exkurzia Dóm sv. Martina (po 1. hod)
 • 3.10. - BIB .....

Zoznam pomôcok do 4. ročníka[7]

"Adopcia na blízko"

Školský poriadok

Záznam o absencii

Tlačivá a žiadosti

Známky • Prosím priniesť veci na VYV a TEV.


 • MAKSÍK - matematický korešpondenčný seminár - súťaž 5 kôl, deti riešia príklady doma, štartovné je 9,50€ (môžu pracovať aj 2 deti spolu, potom si štartovné rozdelia).
Po zaplatení štartovného deti dostanú odpovedník, ktorý odovzdajú do 25.9. Štartovné môžete zaplatiť aj na rodičovskom.

MAKSIK 4 Zadania 1.kola


- Nezabudnite si vytlačiť, vypísať a odovzdať zápisný lístok do školskej jedálne. Tlačivo nájdete na hlavnej stránke školy.Fotoalbumy

 • Výlet do Nitry očami jedného rodiča ...[8]
 • Fotoalbum zo školského výletu v Nitre[9]
 • Fotoalbum z exkurzie na hrade Trenčín [10]


Povesti

 • Hrad Devín:Panenská veža [11]
 • Trenčín:Studňa lásky [12]
 • Levoča:Levočská biela pani [13]
 • Bratislava:Kačacia fontána [14]
 • Košice: Urbanova veža [15]

Kartu môžete dobíjať na:

Nabíjanie karty • kontakt na triednu učiteľku: mackova@vdp.sk
 • kontakt na pani vychovávateľku: pokryvkova@vdp.sk

Skrátená adresa tejto webovej stránky

3a.vdp.sk