IV.A (ZŠ – 2017/18)

na vdp.sk – stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinov

Jump to: navigation, search

Obsah

OZNAMY

DOMÁCE ÚLOHY PRE CHÝBAJÚCICH

Utorok, 21.11.2017

Slovenský jazyk

 • Uč. Str.38/13a – písomne, b-ústne
 • Uč. Str.37/10a
 • Uč. Str.37/oranžové tabuľky – prečítať, potom:
 • Uč. Str.37/9 písomne
 • Domáca úloha: PZ str.20/5,6

Matematika

 • PZ str.33/2 (3,4 – nie)
 • PZ str.34/1,2,3,4 (5-nie)
 • PZ str.35/1,2,3
 • Domáca úloha: Dokončiť prácu

Čítanie

 • Tajomstvá sveta: str.7-12

Pondelok, 20.11.2017

Slovenský jazyk

 • VS po spoluhláske V
 • PZ str.19/2,3,4
 • uč. str.37/7
 • Domáca úloha:Pozri čítanku na str.3-5

Prírodoveda

 • Dýchacia sústava
 • uč. str.28-29

Matematika

 • PZ str.31/1,2,3,4
 • PZ str.32/3,4,5
 • PZ str.33/1
 • Domáca úloha:31/5
 • Domáca úloha:str.32/1,2, 33/1 - dokončiť

Anglický jazyk/Ma

 • oprava písomnej práce
 • CB32/1-čísla 10-100 -písomne
 • CB 32/2 pieseň
 • Domáca úloha:WB 32/1,2,3


Oznam ŠKD

 • Tel.číslo ŠKD 0910852008


 • Aj tento rok je možnosť zúčastniť sa korčuliarskeho výcviku (október, november) a plaveckého výcviku (máj, jún). V prípade záujmu sa môžete informovať u p. vychovávateľky.

Plánované akcie

 • 13.9. - Exkurzia Dóm sv. Martina (po 1. hod)
 • 3.10. - BIB .....

Zoznam pomôcok do 4. ročníka[1]

"Adopcia na blízko"

Školský poriadok

Záznam o absencii

Tlačivá a žiadosti

Známky • Prosím priniesť veci na VYV a TEV.


 • MAKSÍK - matematický korešpondenčný seminár - súťaž 5 kôl, deti riešia príklady doma, štartovné je 9,50€ (môžu pracovať aj 2 deti spolu, potom si štartovné rozdelia).
Po zaplatení štartovného deti dostanú odpovedník, ktorý odovzdajú do 25.9. Štartovné môžete zaplatiť aj na rodičovskom.

MAKSIK 4 Zadania 1.kola


- Nezabudnite si vytlačiť, vypísať a odovzdať zápisný lístok do školskej jedálne. Tlačivo nájdete na hlavnej stránke školy.Fotoalbumy

 • Výlet do Nitry očami jedného rodiča ...[2]
 • Fotoalbum zo školského výletu v Nitre[3]
 • Fotoalbum z exkurzie na hrade Trenčín [4]


Povesti

 • Hrad Devín:Panenská veža [5]
 • Trenčín:Studňa lásky [6]
 • Levoča:Levočská biela pani [7]
 • Bratislava:Kačacia fontána [8]
 • Košice: Urbanova veža [9]

Kartu môžete dobíjať na:

Nabíjanie karty • kontakt na triednu učiteľku: mackova@vdp.sk
 • kontakt na pani vychovávateľku: pokryvkova@vdp.sk

Skrátená adresa tejto webovej stránky

3a.vdp.sk