IV.A (ZŠ – 2017/18)

na vdp.sk – stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinov

Jump to: navigation, search

Obsah

OZNAMY

Streda, 27.9. sviatok sv Vinceta de Paul - 8:30 sv.omša

 • Po svätej omši budú pripravené rôzne aktivity pre žiakov 1. stupňa.
 • Do školy si deti prinesú: desiatu, pitie, peračník, zrkadielko, ŽK.
 • Vyučovanie sa končí 5. hodinou, potom ŠKD.


 • Naša škola sa zapája do verejnej zbierky "Boj proti hladu". Žiaci môžu do zbierky prispieť zakúpením medovníkového srdca, ktorého symbolická cena je 0,50€.


ROZVRH (zatiaľ pracovný):

Po: SJ, MAT, PRI, ANJ, RIN

Ut: SJ, MAT, ČIT, TEV obed VYV, PRV (pracovné vyučovanie)

St: RIN, SJ, MAT, ČÍT, INV/ANJšv

Št: SJ, MAT, ANJma/INV VLA, HUV

Pi: SJ, MAT, ČÍT, ANJ, TEVŠportová akadémia Mateja Tótha - v utorok a štvrtok od 15.00 do 16.00 prihláška

DOMÁCE ÚLOHY PRE CHÝBAJÚCICH

Utorok, 26.9.2017

Slovenský jazyk

 • PZ str.5/1,2a,b
 • Tvorenie slov predponami
 • Uč. str.9/a
 • Domáca úloha: PZ str.5/2c
 • Domáca úloha:Uč. str.9/b -písomne

Matematika

 • Násobenie a delenie v obore do 50 spamäti
 • PZ po str.14
 • Domáca úloha: dokončiť PZ po str.14 (vrátane)

Čítanie

 • časopis Slniečko str.8
 • uč. str. 6-7 -Prečo je knižka hranatá
 • Domáca úloha: Možnosť zapojiť sa do súťaže časopisu Slniečko (poslať mail s odpoveďou na otázku zo str.8)


Pondelok, 25.9.2017

Slovenský jazyk

 • Opakovanie delenia hlások
 • PZ str.3/1 dole
 • PZ str.4/2
 • Delenie slov na slabiky
 • PZ str.1,2,3
 • Domáca úloha: PZ str.4/3 dokončiť

Matematika

 • Násobenie a delenie v obore do 50 spamäti
 • PZ po str.11 príp. 12-13 (samostatná práca)

Prírodoveda

 • Prečo sa skaly lámu
 • Uč. str.14-15
 • Domáca úloha: Vypracovať PL [1]

Anglický jazyk/Ma

 • Opakovanie zámen: this, that, these, those
 • Opakovanie CB/10-pieseň
 • CB 11/1,2,3
 • Domáca úloha:WB 11/celá strana
 • Domáca úloha: CB11/1 spamäti


Oznam ŠKD

 • Tel.číslo ŠKD 0910852008
 • Prosím rodičov, ktorí už vedia rozpis krúžkov pre deti, aby mi ho priniesli do ŠKD, prípadne poslali mailom. Ďakujem.
 • Aj tento rok je možnosť zúčastniť sa korčuliarskeho výcviku (október, november) a plaveckého výcviku (máj, jún). V prípade záujmu sa môžete informovať u p. vychovávateľky.

Plánované akcie

 • 13.9. - Exkurzia Dóm sv. Martina (po 1. hod)
 • BIB .....

Zoznam pomôcok do 4. ročníka[2]

"Adopcia na blízko"

Školský poriadok

Záznam o absencii

Tlačivá a žiadosti

Známky • Prosím priniesť veci na VYV a TEV.


 • MAKSÍK - matematický korešpondenčný seminár - súťaž 5 kôl, deti riešia príklady doma, štartovné je 9,50€ (môžu pracovať aj 2 deti spolu, potom si štartovné rozdelia).
Po zaplatení štartovného deti dostanú odpovedník, ktorý odovzdajú do 25.9. Štartovné môžete zaplatiť aj na rodičovskom.

MAKSIK 4 Zadania 1.kola


- Nezabudnite si vytlačiť, vypísať a odovzdať zápisný lístok do školskej jedálne. Tlačivo nájdete na hlavnej stránke školy.Fotoalbumy

 • Výlet do Nitry očami jedného rodiča ...[3]
 • Fotoalbum zo školského výletu v Nitre[4]
 • Fotoalbum z exkurzie na hrade Trenčín [5]


Povesti

 • Hrad Devín:Panenská veža [6]
 • Trenčín:Studňa lásky [7]
 • Levoča:Levočská biela pani [8]
 • Bratislava:Kačacia fontána [9]
 • Košice: Urbanova veža [10]Piesne z ANJ

 • pieseň na precvičenie predložiek [11]
 • nácvik predložiek ON, IN, UNDER [12]
 • pieseň na precvičenie lekcie In the house [13]
 • pieseň na precvičenie čísel 1 - 20 [14]
 • pieseň na precvičenie čísel 1 - 30 [15]
 • Pieseň na precvičenie [16] Do you like.... Yes, I do/No, I dont
 • Pieseň na precvičenie témy [17] I am hungry/thirstyKartu môžete dobíjať na:

Nabíjanie karty • kontakt na triednu učiteľku: mackova@vdp.sk
 • kontakt na pani vychovávateľku: pokryvkova@vdp.sk

Skrátená adresa tejto webovej stránky

3a.vdp.sk