III.C (ZŠ – 2017/18)

na vdp.sk – stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinov

Jump to: navigation, search

Obsah

OZNAMY

19. 1. 2018

 • matematika - kontrola Dú; preskúšanie nás. a del. 0 - 5: ústne aj písomne; DOMA: nie je
 • gramatika - slová s mi/mí: mihalnica, minca, milión, mikádo, mihal sa, mihol, zmija, miss, povedz mi, minister, milosrdný, milostivý, milá Mila, misa, minulý, minúť (peniaze), Milan, Milica, domino; DOMA: v pondelok diktát - VS po M; v utorok previerka - VS po M
 • čítanie - DOMA: denne čítať 15 minút nahlas + podpis rodiča; potom môže dieťa čítať aj potichu - ak bude čítať dlhšie ako 10 minút a viac, dostane do svojho plánu nálepku; (na konci súťaže si vyhodnotíme plány - deti si ich môžu pekne vyzdobiť)
 • anglický jazyk - DOMA: xerox

18. 1. 2018

 • matematika - kontrola PZ 43 - 45 + Dú; previerka; DOMA: xerox
 • čítanie - skúšala som Dú; DOMA: 15 minút nahlas zo svojej knihy; Uč a zošity z čítania máme v škole
 • V pondelok diktát z VS po M + v utorok previerka z VS po M.


17. 1. 2018

 • gramatika: kontrola Dú; PZ VS 13; opakovanie myslieť + malá previerka (napísať 11 príbuzných slov); do zošita:

MYŠ:

- myška, myšička, myšiak, myšina, myšacina, myšacinec

- myší

HMYZ:

- hmyzožravec

- hmyzožravý, hmyzí

- odhmyziť

DOMA: slová naspamäť + PZ 14

 • matematika - PZ 44, 45; DOMA: xerox
 • čítanie - DOMA: Uč 56 - 58: 1x nahlas
 • anglický jazyk St: DOMA: scénka naspamäť + xerox


16. 1. 2018

 • gramatika - písomné opakovanie VS aj príbuzných po B + VS aj príbuzných po M; nové:

ŽMÝKAŤ:

- žmýkačka, žmýkanie

- žmýkací

- vyžmýkať

MYSLIEŤ:

- myseľ, myšlienka, mysliteľ, výmyselník, výmysel, úmysel, dômysel, zmysel, nezmysel

- dobromyseľný, zlomyseľný, výmyselný, premyslený, dômyselný, nezmyselný, zamyslený, výmyselný

- vymyslieť / vymýšľať, premyslieť / premýšľať, zamyslieť sa / zamýšľať sa, rozmyslieť si / rozmýšľať

DOMA: naučiť sa slová naspamäť + PZ VS 12

 • matematika - ústne opakovanie nás. a del. 1 - 5; PZ 39, 40, 41, 42; DOMA: PZ 43
 • čítanie - Uč 51 - 53 + rozbor; DOMA: Uč 56 - 58: 1x nahlas

- otázka: Napíš vlastnými slovami, aké poučenie plynie z tejto rozprávky.

Prosím, aby si deti na piatok pripravili knihy na čítanie. Knihy budú mať doma.

12. 1. 2018

 • matematika:

- ústne: precvičiť nás. a del. 1 - 5

- písomne: PZ 38

 • gramatika:

- ústne: opakovať VS po B + VS po M + k nim príbuzné

- písomne: vymysli 10 viet na VS po M a k nim príbuzné slová: my - šmýkať sa

 • čítanie:

- ústne: Uč 44 - 47

- písomne: Uč 47 / 3

 • anglický jazyk St:

- písomne: 5x napísať slovíčka a vedieť spamäti, ako sa píšu


11. 1. 2018

 • matematika -nás. a del. 1 - 5 + zošit: spamäti + PZ 37; DOMA: xerox
 • čítanie - dopísali sme zimné pranostiky + skúšala som Bebeka; DOMA: Uč 48 - 50 + otázka

Vlastnými slovami opíš vianočný stromček z príbehu. Nakresli ho.

Prosím, aby ste mi priniesli do školy knihu Ohňostroj pre deduška + veľký zošit na písomky. Ďakujem.

Posielam xerox na precvičovanie VS po M.


RIN

10.1.2018 Prosím, priniesť na kontrolu podpisové " slovníky" zo sv. omší. sr.Katarina

Oznam ŠKD

Podeľ sa so svojou knihou, hračkou

Všetci sme jedna veľká rodina
Milé deti,
Mnohé z vás majú doma veľa hračiek a kníh. Možno niektoré z týchto vecí už nepoužívate (nečítate, nehráte sa s nimi) a radi by ste sa s nimi podelili s inými deťmi.
Preto vám ponúkame možnosť potešiť svojich kamarátov a kamarátky a to tak, že by ste tieto veci priniesli do ŠKD, odovzdali ich svojej p. vychovávateľke a v pondelok, 22. 1. 2018,
by sme ich vystavili v učebni č. 30 (trieda medzi I.A a II.A v malej budove) a vy by ste si mohli prísť, vybrať - vymeniť - podeliť sa so svojou knihou, hračkou s inými deťmi.

10. 1. 2018

 • Čítanie: Prečo mal Snehulianko rád svoje zamestnanie? Akú radosť robil deťom?


9. 1. 2018

 • gramatika - kontrola Dú; opakovanie VS po B (byť, bývať!!!); VS po M: my, umývať, mydlo, mýliť sa + príbuzné slová; do zošita: MÝLIŤ SA
 • omyl, mýlka, pomýlenosť
 • pomýlený, omylný, mylný
 • pomýliť sa, zmýliť sa,
 • pomýlene, mylne, omylom

PZ VS s. 10; DOMA: PZ VS 11 - celé + naučiť sa spamäti aj písomne príbuzné slová k umyť, mydlo, mýliť sa


 • matematika - ústne sme si precvičili nás. a del. 1 - 4; PZ 38; DOMA: PZ - biela príloha v strede: č. 6 - 10 + opakovať nás. a del.


 • čítanie - opakovali sme povesť + skúšala som Bebeka; písomne: Uč 46 - Zimné pranostiky + poučka + prepísať pranostiky + ilustrácie; DOMA: Uč 38 - 42: 1-2-krát nahlas


...a Slovo bolo u Boha - recitačná súťaž - prosím, chystajte si ukážky a prineste mi ich ukázať


8. 1. 2018

Vážení rodičia, prajem Vám i Vašim rodinám požehnaný a láskyplný nový rok 2018.

 • 1. - 2. hod. - rozhovor o Vianociach + čítanie slohových prác
 • čítanie: Uč 38 - 42 - pojmy: domovina, povesť + tiché čítanie; DOMA: Uč 39 - 42: skúšam
 • anglický jazyk st: zapisovanie známok + pieseň Uč 32 + začali sme cvičiť rozhovor: * Mum, this is Mrs Smith. She is a teacher. * Mrs Smith, this is my mum. She is a housewife. * Nice to meet you. * Nice to meet you, too.
 • prírodoveda - nakoľko nám zlyhal internet, mali sme gramatiku: opakovali príbuzné slová umyť, mydlo + písomne Uč 34 / 7; DOMA: Uč 35 / 10: a) vytvoriť slovné svoje; b) na každé slovné spojenie vytvoriť vetu

ZAJTRA MÁME PRÍRODOVEDU!!!

 • matematika: DOMA: ústne zopakovať nás. a del. 1 - 4

21. 12. 2017


Vážení rodičia, prajem Vám i Vašim rodinám požehnané vianočné sviatky a nový rok 2018.

ÚLOHY na prázdniny:

 • sloh - napísať do zošita krátke rozprávanie na tému: Aké zvyky zachovávame u nás na Štedrý deň alebo Aké zvyky zachovávali moji starí rodičia (využijú aj na vlastivede)
 • nezabudnúť čítať z ľubovoľnej knihy


20. 12. 2017

1. hod. - písomka z ANJ

2. - 5. hod. - Budeme mať triedne predvianočné posedenie. Deti si môžu priniesť nejaké malé pohostenie (slané, sladké), nie veľa, aby zjedli obed. Ja zabezpečím džús a poháre, tiež tanieriky.

Deti si môžu priniesť aj nejakú malú hračku alebo hru.

Žiaci 2. stupňa organizujú na našej škole misijný jarmok, môžete dať deťom zopár eur, pôjdeme sa naň pozrieť.


ÚLOHY na prázdniny:

 • sloh - napísať do zošita krátke rozprávanie na tému: Aké zvyky zachovávame u nás na Štedrý deň alebo Aké zvyky zachovávali moji starí rodičia (využijú aj na vlastivede)
 • nezabudnúť čítať15. 12. 2017

SRDEČNE BLAHOŽELÁME našej ALŽBETKE, ktorá vyhrala prvé miesto v školskom kole v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko a ktorá bude reprezentovať našu školu v okresnom kole.

 • gramatika - spoločné opakovanie VS po B; diktát; do zošita: bivak - tábor pod holým nebom; bistro - reštauračný podnik na rýchle občerstvenie; osobitný - kto jestvuje samostatne, odlišný; oddelený; výnimočný, mimoriadny (pozornosť, starostlivosť, vlak..); obilie; bidlo (tyč, žŕdka); DOMA: v pondelok píšeme písomku z VS po B = posielam domov xerox (odložte si ho), na ktorom sú všetky slová, ktoré sme prebrali + bi/bí: možnosť precvičovať ústne aj písomne

 • matematika - opakovanie nás. a del. 2, 3 + previerky; DOMA: dobre precvičiť nás. a del. 4 + xeroxy

 • čítanie - kniha: s. 75 - 80

- Na čom a prečo vyhrávali chlapci?

- Prepíš list bez chýb.

 • anglický jazyk - opakovali sme si scénku + skúšali sa; do zošita: Is he a ...? Yes, he is. No, he isn´t. Is she a ...? Yes, she is. No, she isn´t.; DOMA: xerox

14. 12. 2017

 • geometria: PZ 3; 4 - celé; DOMA: xerox: nakoľko nám rysovanie zatiaľ nejde, úlohu jeden som oxeroxovala dvakrát + násobilka a delilka 4
 • čítanie - kniha: s. 71 - 74

- Ako sa starajú chlapci o Dara?

- Vysvetli, kedy hovoríme, že by sme najradšej zaliezli do myšacej diery.

 • zajtra diktát z VS po B


13. 12. 2017

 • čítanie - kniha. s. 68 - 71

- Stručne opíš to, čo dal Andrej Mirabele pod nos.

- Prečo prinútilo Mirabelu vrátiť modré sklíčko?

 • gramatika - v škole: do zošita: BÝVAŤ: byt, bytovka, bydlo, bydlisko, obydlie, príbytok, prebývať, obývať, zabývať sa, obyvateľ, obývačka, obývací, nábytok, nábytkársky, nábytkárstvo, nábytkár, bytná, bytné, ubytovňa, ubytovací; DOMA: PZ VS 6; 7

 • matematika - do zošita: Násobenie a delenie číslom 4: napísať násobenie a delenie do dvoch stĺpcov + štvorcová sieť: všetky spoje znázorniť farebne; DOMA: deti majú napísaný xerox, ale zabudla som im ho dať - ospravedlňujem sa
 • Anglický jazyk - kontrola Dú; ústne: opakovali sme si vety He / She is a ... + zatiaľ len ústne: nové učivo: Is he / she a ...? + scénka; DOMA: scénka naspamäť

12. 12. 2017

 • čítanie - kniha: s. 61 - 67

- Ako reaguje deduško, keď Andrej kričí zo sna?

- Akú pravdu vyslovil ocko?

 • gramatika - v škole: ústne opakovanie a precvičovanie VS po b + všetky príbuzné slová; PZ 14 - 17; PZ VS s. 4; 5
 • matematika - v škole: Pytagoriáda 2016/2017; zajtra počas prvých dvoch hodín píšeme všetci školské kolo; DOMA: xerox
11. 12. 2017

DNES domáce úlohy NIE SÚ.

 • gramatika - kontrola Dú; ústne opakovanie VS po B ...; do zošita: Uč 28 / 12 + na tabuľu sme písali tieto slovné spojenia: rozbité koleno; najbystrejší Bystrík, odbila ma; dobyté územie; je svojbytný; nežná bytosť; odbyt tovaru; rozbitá váza; dobité dieťa; byť v pohode; starobylé skrine; bol bitkár; zázračná bylinka; veľmi bystrá; ťažké živobytie

OBYČAJ:

 • obyčaj - obyčaje
 • obyčajný - neobyčajný
 • obyčajne - neobyčajne

DOBYTOK

 • dobytkársky (farma)
 • dobytčí (vagón)
 • dobytkárstvo
 • dobytkár

KOBYLA

 • kobylka
 • kobylie (mláďa)
 • kobylinec

BÝK

 • býček
 • býčí
 • matematika - kontrola Pytagoriády + nová Pytagoriáda 2016/2017
8. 12. 2017

 • matematika - 3 xerox; DOMA: označené príklady z Pytagoriády + ústne opakovať násobilku a delilku 1, 2, 3
 • gramatika - DOMA: 7 viet na ľubovoľné príbuzné slová vybraného slova BYŤ + ústne opakovať VS po B + príbuzné slová od slov bylina, bystrý, byť
 • čítanie - kniha: s. 58 -61

- Prečo chlapci kričali na Mirabelu?

- Čo znamená slovo "kmíni"?


7. 12. 2017

 • matematika - ústne opakovanie nás. a del. 1, 2, 3; previerka - xerox; PZ - dorábali sme, čo nám chýbalo; DOMA: xerox
 • čítanie - dokončilo sme xerox Ester a Albatros; Uč 28 - 32; DOMA: dokončiť xerox + kniha: s. 52 - 57:

- Ktoré štyri slová (v jednej vete) charakterizujú deduška?

- Ako deduško povzbudí Andreja pred večerným umývaním?

6. 12. 2017

 • čítanie: s. 48 - 51

- Aký "obchod" uzavrel Rudo s Andrejom?

- Podľa čoho dostal pes meno?

 • gramatika - kontrola Dú; ústne opakovanie VS po b + bylina + bystrý; do zošita: BYŤ: bytie (existencia); živobytie; blahobyt; starobylý; svojbytný (suverénny národ); bývalý (minulý, dávny); nadbytok, prebytok (viac ako potrebujem); úbytok (zmenšenie, strata); odbyt (dobre sa predáva); dobyť= získať, zmocniť sa: hrad, srdce; vydobyť slobodu; dobývať uhlie; dobyvateľ; dobývať;DOMA: ústne opakovať VS po B + bylina + bystrý + byť
 • matematika - PZ 33; xerox; DOMA: ústne: opakovanie nás. a del. 1, 2, 35. 12.

Ospravedlňujem sa za neskoršie zapisovanie úloh, nakoľko častejšie suplujem v ŠKD hneď po vyučovaní. Ďakujem za pochopenie.

 • gramatika - v škole: kontrola Dú; ústne opakovanie VS po B, bylina, bystrý + previerka; nové: BYŤ = existovať (vysvetlenie podstaty) + písomne: Uč 27 / 7 farebne; vytvorili sme si dva stĺpce: BYŤ - BIŤ a pod každý sme zapisovali slovné spojenia z Uč 27 / 8 + Uč 29 / 9 - všetko sme zdôvodňovali; DOMA: Uč 28 / 10 farebne
 • matematika - v škole: opakovanie nás. a del. 1, 2, 3 + do zošita sme písali len výsledky: 1. 10 príkladov na násobenie; 2. 10 príkladov na delenie; 3. 15 - (3.4); (3.2)+(2-3); (6.2)-8; (9.3)+3; (3.3)+ (9.2); 20 - (3.5); (2.2)+(3-3); (5.1)+(2:1); 10 - (4.2); 24 - (7.3); PZ 33; DOMA: PZ 34 - celé
 • čítanie - v škole: kontrola Dú; xeroxy v zošite: Uč 26 - 28; DOMA:
 • čítanie: s.40 - 48

- Prečo sa Andrej po páde nerozplakal?

- Prečo je Andrejovi smutno?

4. 12. 2017

 • gramatika - v škole: kontrola Dú; ústne opakovanie VS po B aj slova bylina + previerka; zošit: BYSTRÝ

= rýchly, prudký, rezký, napr. krok, potok

= dobrý a rýchly postreh, napr. žiak

= rýchle a dobre vnímajúci, reagujúci, napr. sluch, zrak

- bystrosť

- najbystrejší

- bystro

- bystriť, zbystriť

- bystrina = prudký horský potok, riava; bystrinka

- bystrozraký

- Bystrík

- Bystré

- Bystrica (Banská), Bystričan, bystrické (pole)

- bystričky (druh sliviek)

- bystruška (hmyz)


- písomne: Uč 27 / 5a, b: Rozprávková bytosť s bystrým zrakom sa volá Bystrozraký. Poznáme ho z rozprávky, ktorá sa volá Dlhý, Široký a Bystrozraký. + Uč 27 / 6

- DOMA: naspamäť slovo BYSTRÝ + opakovanie + PZ VS 3/4; 4/5 + 6

 • matematika - v škole: precvičovanie nás. a del. 3 + PZ 32 - celé + xerox; DOMA: xerox
 • anglický jazyk St: precvičiť si vyznačené slovíčka + xerox; v piatok písomka: slovíčka, vety
 • čítanie - v škole: Uč 26 - 28: hlasné čítanie: skúšala som (Prosím, čítajte doma nahlas, každý prvý týždeň v mesiaci budem skúšať, aby som zistila, kam ste sa v technike čítania posunuli. Ďakujem.)

DOMA: kniha: s. 33 - 40:

- Čo sme sa dozvedeli o pánovi Makovicovi?

- Ktoré želanie sa Ti páčilo? Prečo?

 • prírodoveda - v škole: opakovali sme si liečivé byliny + nové učivo: jedovaté rastliny; DOMA: xerox v zošite + opakovanie (2 látky dozadu)


1. 12. 2017

!!! Ešte DO PONDELKA možno priniesť svoj návrh vianočnej pohľadnice: výkres A4, cena za 1 sadu: 3, 60 eur!!!


ÚLOHY PRE CHÝBAJÚCICH (streda - piatok)

GRAMATIKA:

streda: do zošita:

 • 29. 11. Vybrané slová

by, aby, keby, bylina, bystrý byť, obyčaj, dobytok, kobyla, býk, bývať + naučiť sa naspamäť

štvrtok: do zošita:

 • 30. 11. By, aby, keby

Uč 26 / obrázok + 1; Uč 26 / 2 písomne + farebne; DOMA: PZ VS s. 2 - celé

štvrtok: do zošita:

 • 1. 12. Bylina

- byľ, byľka (stonka)

- bylinka

- bylinkár/ bylinár

- bylinárka / bylinkárka

- bylinárstvo / bylinkárstvo

- bylinný / bylinkársky

- bylinožravec

- bylinožravý

PZ VS 3 / 2; 3

DOMA: naspamäť + nadiktovať z xeroxu prvé dve doplňovačky ako diktáty, teda celé vety

!!! xerox DOPLŇOVAČKY, prosím, použiť na precvičovanie aj ako doplňovačky aj ako diktáty!!!

 • MATEMATIKA
 • streda: do zošita

- počítanie spamäti: 10 príkladov na násobenie; 10 príkladov na delenie; 10 príkladov typu: 6 + (3.2); 15 - (2.6); (10:2) + (2.2)

- DOMA: opakovať nás. a del. 1, 2

 • štvrtok

- ústne opakovanie nás. a del. 1, 2

- previerka

- GEOMETRIA s. 2 - celé

 • piatok

- zapisovanie známok

- ústne opakovanie nás. a del. 1, 2

- previerka

- do zošita: Násobenie a delenie číslom 3:

0.3=3 0:3=0

1.3=3 3:3=1

2.3=6 6:3=2 (dopísať do čísla 10 v dvoch stĺpcoch) + strihali a lepili sme štvorcové siete do zošita

DOMA: nás. a del. 3 naspamäť + vyfarbiť štvorcové siete

 • ČÍTANIE: kniha s. 27 - 33

- V tejto kapitole je niekoľko prirovnaní. Nájdi ich a správne doplň:

 • Andrej pochoduje asi ako ..........
 • Mihajú sa nad doskou, nôž sa v nich blýska ako ...
 • Cesto je sladké ako ...
 • V upečenom ceste vyzerajú čerešne ako ....
 • Andrej, s tvárou kyslou ako ...

kniha: s. 30 - 33

 • Prečo je Andrej rozladený?

ANGLICKÝ JAZYK

 • DOMA: xerox + vyznačené slovíčka naspamäť1.sv.prijímanie aktualizované 13.9.

Informácie z rodičovského pre tých, čo neboli:

Milí rodičia, dali ste deti na našu školu, možno preto, že bývate blízko, no väčšinou preto, že Vám záleží na všestrannom rozvoji Vašich detí, k čomu patrí aj duchovná formácia. Vašich detí. V tomto roku je jedinečná možnosť, aby nepokrstené deti prijali krst – po Veľkej noci a zároveň deti budú pripravené a môžu pristúpiť k 1. sv. prijímaniu, Preto škoda, aby niektoré dieťa nešlo na 1. sv. prijímanie, V dospelosti je príprava omnoho dlhšia a zložitejšia popri zamestnaní, rodine... aj keď dá sa. Je mi ľúto, ak dieťa, ktoré je pripravené nepustia rodičia na 1. sv. prijímanie, stalo sa mi to 2x za posledné 2 roky. Samozrejme rešpektujeme rozhodnutie rodičov, i to , ak je dieťa pokrstené v inej kresťanskej cirkvi a nechcete, aby pristúpilo k sv. prijímaniu. Pre deti, ktoré pôjdu na sv.prijímanie je potrebná spolupráca z Vašej strany. K tomu, aby mohlo ísť je potrebné, aby malo aj určité vedomosti a tiež, aby sa zúčastňovalo na nedeľnej sv. omši, k čomu potrebuje aj Vašu pomoc. Čo sa týka vedomostí, to sa týka všetkých detí, nakoľko Rin je známkované. V priebehu školského roku sa deti naučia 35 otázok, základné pravdy viery, cirkevné a Božie prikázania. Deti budem skúšať ja, postupne počas hodín NB a preskúša ich aj kňaz, ktorý bude na starosti našu školu. Deti sa budú učiť otázky, ktoré im vopred vysvetlím, na úlohu dostanú naučiť sa najviac 3 – 4 otázky naraz, ak budú ľahšie. Nebude to náročné, ak sa budú deti učiť postupne, no ak zanedbajú úlohu raz, bude sa im to hromadiť. Otázky budem skúšať ústne, aj písomne. Prosím Vás, aby ste dohliadli, aby sa deti učili. Ak bude dieťa neprítomné v škole kvôli chorobe, vypýtajte pre neho s ostatnými úlohami aj úlohu z NB, budem písať to, čo sa treba učiť aj na internet – do danej triedy. – Vytvorím kolonku RIN a 1.sv.prijímanie Prosím:  nahlásiť deti, ktoré sú nepokrstené. ( napísať na lístok do kolonky krst a na 2.stranu, či máte záujem o krst)  Sviatosť krstu je prvá, najpotrebnejšia sviatosť, bez nej nemožno prijímať iné sviatosti.  Nepokrstené deti môžu prijať sviatosť krstu a vstúpiť do katolíckej Cirkvi ešte pred prvým sv. prijímaním, ak budú chcieť a umožníte im to. Rozhodnutie je na Vás, nikoho nebudeme nútiť.  Taktiež je možné, že sú tu pokrstené v inom kresťanskom vierovyznaní. Ako ste boli pri prijatí do školy informovaní, tieto deti sa zúčastňujú na hodinách náboženstva, učia sa spolu s ostatnými.  Týchto detí sa netýka príprava na 1. sv. prijímanie, nakoľko k nemu nemôžu pristúpiť, teda nemusia plniť úlohy, ktoré sa týkajú účasti na nedeľnej sv. omši  Je aj 2. možnosť, že tieto deti môžu vstúpiť do katolíckej Cirkvi ešte pred prvým sv. prijímaním, ak budú chcieť a umožníte im to. Rozhodnutie je na Vás, nikoho nebudeme nútiť.  V minulosti sme mali v škole deti, ktoré vstúpili do katolíckej Cirkvi, boli to zväčša deti zo zmiešaných manželstiev ( katolík – evanjelik, katolík – bratská cirkev)  Na lístočky napísať aspoň mesiac, kedy bolo dieťa pokrstené,  ak je nepokrstené alebo v inom vierovyznaní, aj to tak napísať a na 2. stranu lístočku napísať, ak pôjde dieťa do kostola niekde inde na Trnávke, Miletičke.....

Sväté prijímanie je sviatosť, ktorá sa udeľuje v kostole. Je potrebné, aby sa deti naučili pravidelne chodiť v nedeľu na sv. omšu, aby im to bolo blízke. Na sv. omši sa môžete zúčastniť v sobotu večer, kedy je sv. omša s platnosťou na nedeľu alebo v nedeľu. Na sv. omšu môžete chodiť v ktoromkoľvek kostole. Informácia pre tých, ktorí by chceli chodiť na sv. omšu v Ružinove, do kostola sv. Vincenta. Sv. omše v Ružinove: ♦ v sobotu 17.00 ♦ v nedeľu 8.00, 9.30 – detská, 11.00, 20.00 ♦ v nedeľu v kaštieli v Prievoze – 8.00, 9.30 – maďarská, 17.00 ♦ Miletička 11.00 ♦ Trnávka 9.30

Výhoda detských sv. omší je v tom, že liturgia je prispôsobená deťom, spievajú sa detské piesne, kázeň je podaná primeraným spôsobom pre deti. Myslím, že detské sv. omše. bývajú vo väčšine kostolov v Bratislave v rôznom čase. Samozrejme môžete ísť na ktorúkoľvek sv. omšu. Prosím Vás, aby ste účasť na nedeľnej sv. omši deťom umožnili.

Povzbudzujem tých z Vás, ktorí ste nemali možnosť v detstve, mladosti pristúpiť ku sviatosti krstu, 1. sv. prijímaniu, aby ste sa na to odhodlali teraz spolu s Vašimi deťmi. Je možné pripraviť sa. Taktiež ak nemôžete pristupovať k sviatostiam, kvôli civilnému sobášu, je možné dodatočne cirkevne splatniť sobáš. ( v minulosti...rodičia detí)

 Na NB deti potrebujú zošit č. 544, alebo môže byť iný zošit 40 stránový, prosím nedávajte deťom tenšie zošity, nakoľko budeme na každej hodine potrebovať 1 stranu na kreslenie a deti tenký zošit rýchlo vyminú. Budeme kresliť symbolické obrázky, ktoré deťom priblížia to, čo sme sa učili. Zajtra mať zošity  Dostanú podpisovník - dvojstrana, je to osvedčením, že chodia na nedeľnú sv. omšu. Preto po sv. omši zájdu do sakristie za kňazom a požiadajú o podpis do slovníka. Nemusíte sa toho obávať, kňazi sú na to zvyknutí, robia to aj na iných školách a farnostiach. Niekde podpisujú katechéti.  Ak mimo Ba a bol by problém s podpisom, treba mi povedať, alebo napíšte do slovníka  Keď dieťa choré, alebo iný vážny dôvod, prečo nemôže ísť na sv. omšu, namiesto úlohy a podpisu, napíšte dôvod, prečo nemohlo ísť  Som vychovávateľkou v 3.B, takže ak by niečo bolo potrebné osobne, môžete zdola zazvoniť a potom prísť za mnou Kontakt s.katarina@vdp.sk sr.Katarína Jašková,dkl

Skrátená adresa tejto webovej stránky

3c.vdp.sk