III.B (ZŠ – 2017/18)

na vdp.sk – stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinov

Jump to: navigation, search

Obsah

16. 11. 2017

RIN - Naučiť sa celé Desatoro do 27.11., ale tých, čo sa naučia skôr, budem už postupne ústne skúšať

 • matematika - DOMA: xerox so slovnými úlohami, keď nestíhate, urobte minimálne tri na každej strane, v pondelok bude písomka na nás. 1, 2, 3 a budú tam aj úlohy tohto typu
 • gramatika - DOMA: dokončiť PZ po s. 16, xerox v zošite, 1 diktát na vyb. slová po b ( buď z učebnice alebo zo xeroxu), v pondelok píšeme diktát
 • čítanie - DOMA: minimálne 15 minút denne z knihy


14. 11. 2017

 • matematika, geometria - v škole: rozcvička na nás. a del., rysovanie a značenie- bod, úsečka, priamka, polpriamka, U 78/ 5 do zošita, DOMA: U 78/ 6, 79/ 7
 • gramatika : v škole: PZ VS s.5 - 7, ústne skúšanie vyb. slov po b, DOMA: U 30/ 23 POZOR! Zajtra máme gramatiku miesto čítania.

Čítanie bude vo štvrtok. Prosím priniesť zošity na rozcvičky ( 523).

Väčšina žiakov má, použila som ich náhradné zošity.


10. 11. 2017

 • gramatika - DOMA: diktát č. 2 na xeroxe
 • matematika - naučiť sa naspamäť násobilku číslom 3, od pondelka budeme mať geometriu - priniesť zošit, pravítko a ostrúhanú ceruzku, priebežne budeme stále utvrdzovať násobilku
 • čítanie - DOMA: kniha s. 78 - 83
 • vlastiveda: DOMA: vedieť prerozprávať text o jeseni zo zošita, učebnice som vyzbierala

OZNAM: 13. 11. bude od 16 00 hod konzultačný deň v triede.


9.11.2017

RIN naučiť prvých 5 prikázaní Desatora - podľa zošita - nalepené

8. 11. 2017

 • prírodoveda - v škole: Les a jeho význam pre človeka, písali sme do zošita DOMA: vedieť porozprávať + nakresliť obrázok lesa
 • matematika - v škole: ústne preskúšavanie nás. č. 2, PZ 33, 34 DOMA: 2 xeroxy ( nás. a del. 2, 3 )
 • čítanie - DOMA: kniha s. 68 - 75 do piatka


RIN

Milí rodičia, prosím Vás, aby deti mali na každej hodine RIN pracovný zošit. Najlepšie je nechávať pracovné zošity a učebnice v lavici a tak ich majú deti vždy k dispozícii, keď to potrebujeme na hodine a nemusia zbytočne nosiť domov. Pokiaľ trváte na tom, aby to nosili domov, treba im to vždy zbaliť. Ďakujem sr.Katarína

3. 11. 2017

Prosím priniesť zošit A4 na HUV. Ďakujem.

V stredu počas tretej vyučovacej hodiny ideme do mobilného planetária, ktoré bude v našej telocvični. Vstupné 2, 50 eur hradím z triedneho fondu.

 • gramatika - v škole: do zošita sme písali poučky v zelenom rámiku U 23, 24, vybrané slová po b U 26 + sme vytvorili a napísali vety k prvým trom ( by, aby, keby) DOMA: U 26/ 2
 • matematika - v škole: PZ 29, do zošitov: násobenie číslom 2 - fialová tabuľka U 25 + 24/ 2, DOMA: naučiť sa naspamäť násobenie čís. 2, vedieť vymenovať násobky + xerox
 • čítanie - DOMA: kniha po s. 53 do pondelka
 • vlastiveda - U s. 24 - 25 DOMA: vedieť vymenovať a ukázať na mape najznámejšie pohoria na Slovensku a aspoň tri národné parky2. 11. 2017

 • matematika - v škole: Uč 23 / 1; 2; 3; 4; 5 - do zošita
 • gramatika - v škole: Uč 21 / prepísať poučku vo fialovom rámiku + vedieť; Uč 22 / 3; palec hore
27. 10. 2017

Úloha na prázdniny: projekt z prírodovedy - vybrať ľubovoľnú tému zo zošita a spracovať na výkres A4 / A3: text môže byť z internetu, ale musí byť prepísaný ručne, obsah primeraný veku, obrázky môžu byť nakreslené alebo vytlačené z internetu; prosím priniesť 3. 11. 2017


 • gramatika - v škole: Uč 20 / celá strana ústne + do slohových zošitov napísať poučku a krátku správu o návšteve BIB 2017
 • matematika - v škole: do zošita: nadpis: Násobenie číslom 1: prepísať fialovú tabuľku do zošita Uč 23 - dole (výsledky voláme násobky); PZ 28 / celé;
 • čítanie - v škole: čítali sme z čítanky: 29 - 32; DOMA: kniha po stranu 37

 • vlastiveda - v škole: Objavujeme Slovensko Uč 22 - 23; do zošita sme napísali, kde leží Slovensko a s akými štátmi susedí26. 10. 2017

 • matematika - v škole: U 21/ 3, 4, 5, 7 - do zošita, DOMA:
 • gramatika - v škole: sam. práca na delenie slov na slabiky, PZ 20 - 22, DOMA: oprava sam. práce, zajtra budú niektorí opäť písať

Pripomínam nazajtra opakovanie z vlastivedy U 9 - 17 + čítanie po s. 23.23. 10. 2017

Vážení rodičia, oznamujem Vám, že vo štvrtok a v piatok sa nebude kúriť z dôvodu opravy potrubia. Prosím, oblečte deti teplejšie. Ďakujem za pochopenie.


 • gramatika - v škole: U 19/ 13, 14 ústne, poučka + 19/ 15 písomne do zošita, DOMA: U 19/ 1 prst, 3 prsty
 • matematika - v škole: príprava na delenie pomocou manipulácie s predmetmi; PZ 24, 25; DOMA: Dú nie je;
 • čítanie - DOMA: Rozprávky z horárne: s. 6 - 14 do stredy; nahlas


20. 10. 2017

 • gramatika - v škole: písomne: Uč 18 - poučka do zošita; xerox; DOMA: xerox: jeden stĺpec
 • matematika - v škole: Uč 14 / 5; 6; 8; DOMA: Uč 15 / 3; 4
 • čítanie - v škole: čitateľský denník; DOMA: niektorí dokončiť čitateľský denník + 2x prečítať Babie leto nahlas (je v zošite)
 • vlastiveda - v škole: Uč 16 - 17 + xerox v zošite; DOMA: opakovanie Uč 9 - 17 (vedieť prerozprávať poučky): písomka v piatok
 • ANJ St: opakovať slovíčka z lekcie + xerox + v piatok previerka z viet a slovíčok


19.10.2017

*gramatika - DOMA: U 18/ 11, 12

*matematika - DOMA: U 14/ 1, 3

 • ANJ St: zošit: 5x slovíčka + naspamäť Uč 10 / 3

RIN naučiť odpovede na otázky č. 26.- 29.

16. 10. 2017

Vážení rodičia, zajtra v čase vyučovania ideme na výstavu BIB 2017. Prosím, aby deti prišli vhodne oblečené k počasiu, mali so sebou ruksak, pitie, jedlo. Deti, ktoré nemajú električenku, nech si prinesú dva zľavnené 30-minutové lístky. Akúkoľvek zmenu mi, prosím, dajte vedieť. Ďakujem za pochopenie.

V stredu sa žiaci našej školy zapoja do akcie "Milión detí sa modlí ruženec". Svätý ruženec sa budeme modliť v triede o 9. 00 hod. Deti si môžu priniesť svoje ružence.

Úlohy pre chýbajúcich:

 • gramatika: v škole: Uč 16 / 1 - ústne + 1. polovica poučky do zošita; DOMA: Uč 16 / 2

!!! V stredu budeme mať miesto čítania gramatiku.!!!

 • matematika - v škole: do zošita: Uč 13 / poučka v žltom rámiku + obrázok s jabĺčkami, PZ 20 -21; DOMA: Uč 13 / 1, 3
 • čítanie - v škole: Uč 21 - 23; DOMA: dočítať knihu OHŇOSTROJ PRE DEDUŠKA a v piatok priniesť s knihou nový zošit č. 523 na čitateľský denník13. 10. 2017

 • www.vsetkovedko.sk; štartovné: 4 eurá; v prípade záujmu, prosím, prihlásiť sa do 24. 10. 2017 u triednej učiteľky
 • ANJ St: Uč 8 / 3 naspamäť + písomne xerox v zošite
 • MAT: DOMA: oprava samostatnej práce v zošite + priniesť 30 ks drobných predmetov ( gombíky, fazule, gaštany, nastrihané slamky, legokocky, korálky ...). Potrebujeme to na vysvetlenie podstaty násobenia.
 • sloh - napísať krátke rozprávanie na xerox, aby tam bol úvod, jadro, záver
 • VLA- DOMA: nakresliť plán ZOO na výkres ( A4 alebo A3)

17. 10. počas prvej vyučovacej hodiny ideme na BIB do SNM. Vrátime sa na obed. Kto nemá električenku, prinesie v pondelok alebo v utorok ráno 2 zľavnené polhod. lístky. Vstupné hradím z triedneho fondu.

10. 10. 2017

RIN - opakovanie odpovede na otázky č. 1.-22., vo štvrtok 12.10. bude písomné preskúšanie


6. 10. 2017

 • ANJ St: DOMA: zošit: slovíčka 5x napísať + vedieť naspamäť + PZ 8


5.10.2017

RIN opakovanie odpovede na otázky č. 1.-22., vo štvrtok 12.10. bude písomné preskúšanie

* ANJ St: písomne som si preverila čísla,farby, dni v týždni; DOMA: dokončiť PZ 6 - 7;

Vážení rodičia, oddnes som na OČR. Predpokladám, že v stredu budem môcť nastúpiť. Kolegyne ma budú suplovať, nebudem však dávať prebraté učivo ani úlohy na stránku. Z matematiky dokončujeme opakovanie. Na gramatike sme začali preberať abecedu, deti sa majú naučiť celú naspamäť. Z čítania nech každý deň prečítajú jednu kapitolu z knihy Ohňostroj pre deduška. Na prírodovede som vyzbierala učebnice, deti nech sa učia z poznámok v zošite. Ďakujem za bohatú zbierku semienok, niečo sme zasiali, niečo ešte budeme a využijeme na nasledujúcich hodinách. Tr.učiteľka

3. 10. 2017

 • ANJ St: písomne som preskúšala dni v týždni a čísla od 0 do 10; DOMA: Uč 7 / 2: prepísať + naspamäť; prosím opakovať písanie čísel, dní v týždni a farieb


3.10.

RIN Odpovede na otázky č. 19.-22.

2. 10. 2017

 • gramatika - v škole: diktát; nové: Uč 9 / 1 - ústne; do zošita: poučka + skrátená abeceda (abcdefghchijklmnoprstuvxyz); DOMA: naučiť sa skrátenú abecedu
 • matematika - v škole: učili sme sa určovanie času: 15 minút -štvrť, 30 minút - pol, ...; hodiny popoludní: 13. 00 = jedna hodina, ...; počítanie spamäti: príklady typu: 46+9 (s prechodom); DOMA: xerox v zošite
 • čítanie - v škole: prezentácia obľúbených detských kníh; skúšanie obsahu prečítaných kapitol z knihy na doma; DOMA: 6. a 7. kapitolaROZVRH

PONDELOK: PRV; VYV; SJL; MAT; ČÍT;

UTOROK: TSV; MAT; SJL; ANJ; RIN;

STREDA: ANJ Macková / INF Rausová; ČÍT; MAT; PRI; HUV;

ŠTVRTOK: TSV; MAT; SJL; RIN; ANJ;

PIATOK: INF Chamillová / ANJ Stankovičová; SJL; MAT; ČÍT; VLA


1.sv.prijímanie aktualizované 13.9.

Informácie z rodičovského pre tých, čo neboli:

Milí rodičia, dali ste deti na našu školu, možno preto, že bývate blízko, no väčšinou preto, že Vám záleží na všestrannom rozvoji Vašich detí, k čomu patrí aj duchovná formácia. Vašich detí. V tomto roku je jedinečná možnosť, aby nepokrstené deti prijali krst – po Veľkej noci a zároveň deti budú pripravené a môžu pristúpiť k 1. sv. prijímaniu, Preto škoda, aby niektoré dieťa nešlo na 1. sv. prijímanie, V dospelosti je príprava omnoho dlhšia a zložitejšia popri zamestnaní, rodine... aj keď dá sa. Je mi ľúto, ak dieťa, ktoré je pripravené nepustia rodičia na 1. sv. prijímanie, stalo sa mi to 2x za posledné 2 roky. Samozrejme rešpektujeme rozhodnutie rodičov, i to , ak je dieťa pokrstené v inej kresťanskej cirkvi a nechcete, aby pristúpilo k sv. prijímaniu. Pre deti, ktoré pôjdu na sv.prijímanie je potrebná spolupráca z Vašej strany. K tomu, aby mohlo ísť je potrebné, aby malo aj určité vedomosti a tiež, aby sa zúčastňovalo na nedeľnej sv. omši, k čomu potrebuje aj Vašu pomoc. Čo sa týka vedomostí, to sa týka všetkých detí, nakoľko Rin je známkované. V priebehu školského roku sa deti naučia 35 otázok, základné pravdy viery, cirkevné a Božie prikázania. Deti budem skúšať ja, postupne počas hodín NB a preskúša ich aj kňaz, ktorý bude na starosti našu školu. Deti sa budú učiť otázky, ktoré im vopred vysvetlím, na úlohu dostanú naučiť sa najviac 3 – 4 otázky naraz, ak budú ľahšie. Nebude to náročné, ak sa budú deti učiť postupne, no ak zanedbajú úlohu raz, bude sa im to hromadiť. Otázky budem skúšať ústne, aj písomne. Prosím Vás, aby ste dohliadli, aby sa deti učili. Ak bude dieťa neprítomné v škole kvôli chorobe, vypýtajte pre neho s ostatnými úlohami aj úlohu z NB, budem písať to, čo sa treba učiť aj na internet – do danej triedy. – Vytvorím kolonku RIN a 1.sv.prijímanie Prosím:  nahlásiť deti, ktoré sú nepokrstené. ( napísať na lístok do kolonky krst a na 2.stranu, či máte záujem o krst)  Sviatosť krstu je prvá, najpotrebnejšia sviatosť, bez nej nemožno prijímať iné sviatosti.  Nepokrstené deti môžu prijať sviatosť krstu a vstúpiť do katolíckej Cirkvi ešte pred prvým sv. prijímaním, ak budú chcieť a umožníte im to. Rozhodnutie je na Vás, nikoho nebudeme nútiť.  Taktiež je možné, že sú tu pokrstené v inom kresťanskom vierovyznaní. Ako ste boli pri prijatí do školy informovaní, tieto deti sa zúčastňujú na hodinách náboženstva, učia sa spolu s ostatnými.  Týchto detí sa netýka príprava na 1. sv. prijímanie, nakoľko k nemu nemôžu pristúpiť, teda nemusia plniť úlohy, ktoré sa týkajú účasti na nedeľnej sv. omši  Je aj 2. možnosť, že tieto deti môžu vstúpiť do katolíckej Cirkvi ešte pred prvým sv. prijímaním, ak budú chcieť a umožníte im to. Rozhodnutie je na Vás, nikoho nebudeme nútiť.  V minulosti sme mali v škole deti, ktoré vstúpili do katolíckej Cirkvi, boli to zväčša deti zo zmiešaných manželstiev ( katolík – evanjelik, katolík – bratská cirkev)  Na lístočky napísať aspoň mesiac, kedy bolo dieťa pokrstené,  ak je nepokrstené alebo v inom vierovyznaní, aj to tak napísať a na 2. stranu lístočku napísať, ak pôjde dieťa do kostola niekde inde na Trnávke, Miletičke.....

Sväté prijímanie je sviatosť, ktorá sa udeľuje v kostole. Je potrebné, aby sa deti naučili pravidelne chodiť v nedeľu na sv. omšu, aby im to bolo blízke. Na sv. omši sa môžete zúčastniť v sobotu večer, kedy je sv. omša s platnosťou na nedeľu alebo v nedeľu. Na sv. omšu môžete chodiť v ktoromkoľvek kostole. Informácia pre tých, ktorí by chceli chodiť na sv. omšu v Ružinove, do kostola sv. Vincenta. Sv. omše v Ružinove: ♦ v sobotu 17.00 ♦ v nedeľu 8.00, 9.30 – detská, 11.00, 20.00 ♦ v nedeľu v kaštieli v Prievoze – 8.00, 9.30 – maďarská, 17.00 ♦ Miletička 11.00 ♦ Trnávka 9.30

Výhoda detských sv. omší je v tom, že liturgia je prispôsobená deťom, spievajú sa detské piesne, kázeň je podaná primeraným spôsobom pre deti. Myslím, že detské sv. omše. bývajú vo väčšine kostolov v Bratislave v rôznom čase. Samozrejme môžete ísť na ktorúkoľvek sv. omšu. Prosím Vás, aby ste účasť na nedeľnej sv. omši deťom umožnili.

Povzbudzujem tých z Vás, ktorí ste nemali možnosť v detstve, mladosti pristúpiť ku sviatosti krstu, 1. sv. prijímaniu, aby ste sa na to odhodlali teraz spolu s Vašimi deťmi. Je možné pripraviť sa. Taktiež ak nemôžete pristupovať k sviatostiam, kvôli civilnému sobášu, je možné dodatočne cirkevne splatniť sobáš. ( v minulosti...rodičia detí)

 Na NB deti potrebujú zošit č. 544, alebo môže byť iný zošit 40 stránový, prosím nedávajte deťom tenšie zošity, nakoľko budeme na každej hodine potrebovať 1 stranu na kreslenie a deti tenký zošit rýchlo vyminú. Budeme kresliť symbolické obrázky, ktoré deťom priblížia to, čo sme sa učili. Zajtra mať zošity  Dostanú podpisovník - dvojstrana, je to osvedčením, že chodia na nedeľnú sv. omšu. Preto po sv. omši zájdu do sakristie za kňazom a požiadajú o podpis do slovníka. Nemusíte sa toho obávať, kňazi sú na to zvyknutí, robia to aj na iných školách a farnostiach. Niekde podpisujú katechéti.  Ak mimo Ba a bol by problém s podpisom, treba mi povedať, alebo napíšte do slovníka  Keď dieťa choré, alebo iný vážny dôvod, prečo nemôže ísť na sv. omšu, namiesto úlohy a podpisu, napíšte dôvod, prečo nemohlo ísť  Som vychovávateľkou v 3.B, takže ak by niečo bolo potrebné osobne, môžete zdola zazvoniť a potom prísť za mnou Kontakt s.katarina@vdp.sk sr.Katarína Jašková,dkl


Skrátená adresa tejto webovej stránky

2b.vdp.sk


Skrátená adresa tejto webovej stránky

2b.vdp.sk