III.A (ZŠ – 2017/18)

na vdp.sk – stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinov

Jump to: navigation, search

Obsah

OZNAMY

20.2.2018

RIN: naučiť 6 hlavných právd - v zošite v otázkach - vo štvrtok písomné preskúšanie


1. sv.prijímanie

Aktualizované 23.1.2018

Milí rodičia, momentálne som PN, ale posielam prípravy, aby sme neboli s učivom pozadu, aj keď najradšej to učím sama Zopár oznamov ohľadom 1. sv. prijímania

Zhodnotenie učiva:  Počas posledného mesiaca som vysvetľovala deťom Desatoro, deti majú citlivé svedomie, prijímajú to, čo o pár rokov v puberte nebudú chcieť počuť, preto aj príprava na spoveď je dôležitou prípravou do života, lebo keď dieťa pristupuje k tejto sviatosti, prizná si pred sebou aj pred Bohom svoje previnenia a tak pravidelnou spoveďou môže chrániť seba pred tým, aby sa zamotalo v živote do vážnejších hriechov  Prosím, aby ste dohliadli na to, aby sa učili. Momentálne nemali nič na úlohu, ale v dohľadnej dobe budeme preberať šesť hlavných právd a Pätoro cirkevných prikázaní, ktoré sa budú mať po vysvetlení naučiť.  tiež sledujte aj kolonku 1.sv. prijímanie, hlavne potom v čase pred prijímaním – apríl, máj, budem oznamy aktualizovať.

Po Veľkej noci bude možnosť krstu pre nepokrstené deti. Je potrebné, aby dieťa malo krstného rodiča, stačí jeden, ktorý/á má 16 rokov a viac, je pokrstený, bol na 1. sv. prijímaní a na birmovke a ak žije v manželstve, má uzavreté sviatostné manželstvo

Termín 1.sv- prijímania :

 1.SC – v sobotu 26. 5. 10.00, v sobotu – celý kostol „náš“ , teda bude dostatok miesta, aby si všetci príbuzní mohli sadnúť  Nahlásiť, ak deti inde – na Trnávku... môžete napísať mailom. Mám nahlásených na Trnávku alebo inde: 3.A : Gajdošík, Koceľová, Kublová, Noskovič, Šterbák 3.B : Dovičovič, Jakubová, Langová, Otruba, Posluch, Štefanička, Turlíková 3.C : Bobríková,Féherová, Leporisová, skontroľujte správnosť, ak som na niekoho zabudla, kto ide inde, napíšte mi mailom.

 Krstné listy odovzdať mne do konca marca – vypýtať cez úradné hodiny na farskom úrade, kde boli pokrstené, alebo požiadať poslať, vypíšu z matriky, dobre si pripraviť aspoň približný dátum krstu, ľahšie to nájdu.  Krstení v Prievoze, v Ružinove nemusia nosiť krstný list  krstení - Trnávka, Miletička – odtiaľ treba krstný list, nie je to naša farnosť  Krstné listy sú nepoužiteľné do budúcna, lebo ak dieťa pôjde napr. na birmovku, potrebuje iný, najviac pol roka starý, na ktorom už bude napísané, že bolo na 1.sv.prijímaní. Ak si teraz krstný list prefotíte, môže sa Vám zísť len na to, že podľa neho kňaz ľahšie nájde nabudúce v matrike  Pred 1.SC budú 2 nácviky, generálky v kostole. Predpokladaný termín generálok : 13.5. a 20.5. 17.00 – 18.30 - povinné  Iné školy majú každý mesiac stretnutie, my máme dvojhodinovku, všetko preberieme tu, takže nie je potrebných viac stretnutí.  Poznačte si termín generálok, účasť je nutná, bude to vlastne nácvik priebehu 1.sv.prijímania.  Umožnite deťom pristúpiť k týmto sviatostiam, teraz budú pripravené Potrebné na sv. prijímanie:  Pre dievčatá biele šaty, (pár kusov mám na požičanie, jednoduché, treba vyskúšať, mám na požičanie aj topánky)  Podľa možnosti požičajte šaty s krátkymi alebo ¾ rukávmi, ak sú dlhé, veľa vrstiev – v kostole je veľmi teplo  Chlapci nohavice, košeľu, prípadne vestu – odporúčam nie oblek, teda sako, v kostole býva horúco. Mám na požičanie chlapčenské nohavice, košele, aj vesty, skôr na drobnejšie deti, ale nohavice aj dlhšie. ( zdarma)  Budem zbierať 12 EUR ( asi v marci, dám vedieť) - peniaze sú na organizačné výdavky - výzdobu, kvety, z toho vyplatím fotografa ( dávam mu 100,-eur – za fotenie + spraví pre každé dieťa CD s fotkami, to je v tejto cene, ktorú mu zaplatím z vybraných peňazí ) , malý darček pre deti, krátke občerstvenie – po prijímaní pod kostolom, kde rozdáme pamiatky na 1.sv.prijímanie  Kameraman je objednaný – ak si niekto praje DVD - celý priebeh prijímania, platí sa 11 eur za DVD – kto si objedná, platí sa vopred na generálke.  Objednaný je fotograf, ktorý aj rozumie sv. omši. Toto je otec so synom, sú zohratí nezavadzajú si . Fotky dá v upravenej forme na CD. Veľmi pekné zábery, každé dieťa a nie zbytočné. sr. Katarína, dkl

Kontakt: s.katarina@vdp.sk

Oznam ŠKD

Vážení rodičia, pani vychovávateľky pripravili dňa 5. 2. 2018 od 14.00 do 16.00 hod. pre deti školský karneval, ktorý bude v telocvični školy. Vstup len v maskách. Občerstvenie je vítané. Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na nové zážitky.

RIN

10.1.2018 Prosím, priniesť na kontrolu podpisové " slovníky" zo sv. omší. sr.Katarina

Naučiť sa celé Desatoro najneskôr do 27.11., ale tých, čo sa naučia skôr, budem už postupne skúšať - ústne

Prosím, aby deti mali na každej hodine RIN pracovný zošit. Najlepšie je nechávať pracovné zošity a učebnice v lavici a tak ich majú deti vždy k dispozícii, keď to potrebujeme na hodine a nemusia zbytočne nosiť domov. Pokiaľ trváte na tom, aby to nosili domov, treba im to vždy zbaliť. Ďakujem sr.Katarína

Busy_bee_ikona.png ANJ - STANKOVIČOVÁ

20. 2. 2018

DOMA: skúšam scénku L 7 + PZ 52, 54 + žlté slovíčka


6. 2. 2018

- Zopakovať a preskúšať scénku Uč 42 / 2 a dať aj známku

- Vysvetliť princíp privlastňovania nejakej veci, ktorá patrí osobe: Rosy´s book; mum´s book + ústne príklady + Uč 43 / 3 – písomne do zošita

- Vyfarbiť a precvičiť 9 slovíčok k lekcii – sú v zošite

- Uč 44 / pieseň: naučiť sa čítať, spievať

- DOMA: pieseň prepísať do zošita + naspamäť


Adopcia na blízko

Tabuľka klasifikácie písomných prác,

Zverinec na siedmom poschodí

Do pondelka 29.1. po str.34


1. Aké bolo mlieko od Maliny v porovnaní s mliekom z obchodu?


ANIMACIA_sova.gif Týždenná domáca úloha

15.1. - 22.1. 2018

MAT: PZ: biele strany stĺpce: 31 - 35, 21 - 25, 16 - 20

SJL: Vybrané slová: dokončiť vybrané slová po r


Prosím priniesť vreckovky po prázdninách. Ďakujem


UČIVO PRE CHÝBAJÚCICH %C3%9Alohy_pre_chybajucich.gif

SJ učebnica online


Pondelok  :

SJ:

MAT:

PRI: Vzduch - poznámky v xerox


Utorok :

SJ:

MAT:


Streda 24.1.  :

SJ: Opis predmetu

MAT: Opakovanie

ČIT: Opakovanie pojmov verš, hlavná postava, povesť, pranostika, + poznámky ľudová rozprávka

VLA: Časová os - deti prezentovali svoju časovú osŠtvrtok 25.1.  :

MAT: PZ II: str. 1 celá a str. 2/1,2,3

SJ: PZ str. 32 + vybrané slová sýty, syn, sypal


Piatok 26.11 :

SJ: v škole: sýkorka, sypký, syr, sychravý

MAT: v škole: PZ 2 celá, 3/1,2,3

ČÍT:

1.sv.prijímanie aktualizované 13.9.

Informácie z rodičovského pre tých, čo neboli:

Milí rodičia, dali ste deti na našu školu, možno preto, že bývate blízko, no väčšinou preto, že Vám záleží na všestrannom rozvoji Vašich detí, k čomu patrí aj duchovná formácia Vašich detí. V tomto roku je jedinečná možnosť, aby nepokrstené deti prijali krst – po Veľkej noci a zároveň deti budú pripravené a môžu pristúpiť k 1. sv. prijímaniu. Preto by bola škoda, aby niektoré dieťa nešlo na 1. sv. prijímanie. V dospelosti je príprava omnoho dlhšia a zložitejšia popri zamestnaní, rodine... aj keď dá sa. Je mi ľúto, ak dieťa, ktoré je pripravené, nepustia rodičia na 1. sv. prijímanie, stalo sa mi to 2x za posledné 2 roky. Samozrejme, rešpektujeme rozhodnutie rodičov, i to , ak je dieťa pokrstené v inej kresťanskej cirkvi a nechcete, aby pristúpilo k sv. prijímaniu. Pre deti, ktoré pôjdu na sv. prijímanie, je potrebná spolupráca z Vašej strany. K tomu, aby mohlo ísť, je potrebné, aby malo aj určité vedomosti a tiež, aby sa zúčastňovalo na nedeľnej sv. omši, k čomu potrebuje aj Vašu pomoc. Čo sa týka vedomostí, to sa týka všetkých detí, nakoľko RIN je známkované. V priebehu školského roku sa deti naučia 35 otázok, základné pravdy viery, cirkevné a Božie prikázania. Deti budem skúšať ja, postupne počas hodín NB ich preskúša aj kňaz, ktorý má na starosti našu školu. Deti sa budú učiť otázky, ktoré im vopred vysvetlím, na úlohu dostanú naučiť sa najviac 3 – 4 otázky naraz, ak budú ľahšie. Nebude to náročné, ak sa budú deti učiť postupne, no ak zanedbajú úlohu raz, bude sa im to hromadiť. Otázky budem skúšať ústne, aj písomne. Prosím Vás, aby ste dohliadli, aby sa deti učili. Ak bude dieťa neprítomné v škole kvôli chorobe, vypýtajte pre neho s ostatnými úlohami aj úlohu z RIN, budem písať to, čo sa treba učiť aj na internet – do danej triedy. – Vytvorím kolonku RIN a 1.sv.prijímanie Prosím:  nahlásiť deti, ktoré sú nepokrstené. ( napísať na lístok do kolonky krst a na 2. stranu, či máte záujem o krst)  Sviatosť krstu je prvá, najpotrebnejšia sviatosť, bez nej nemožno prijímať iné sviatosti.  Nepokrstené deti môžu prijať sviatosť krstu a vstúpiť do katolíckej Cirkvi ešte pred prvým sv. prijímaním, ak budú chcieť a umožníte im to. Rozhodnutie je na Vás, nikoho nebudeme nútiť.  Taktiež je možné, že sú tu pokrstené v inom kresťanskom vierovyznaní. Ako ste boli pri prijatí do školy informovaní, tieto deti sa zúčastňujú na hodinách náboženstva, učia sa spolu s ostatnými.  Týchto detí sa netýka príprava na 1. sv. prijímanie, nakoľko k nemu nemôžu pristúpiť, teda nemusia plniť úlohy, ktoré sa týkajú účasti na nedeľnej sv. omši  Je aj 2. možnosť, že tieto deti môžu vstúpiť do katolíckej Cirkvi ešte pred prvým sv. prijímaním, ak budú chcieť a umožníte im to. Rozhodnutie je na Vás, nikoho nebudeme nútiť.  V minulosti sme mali v škole deti, ktoré vstúpili do katolíckej Cirkvi, boli to zväčša deti zo zmiešaných manželstiev ( katolík – evanjelik, katolík – bratská cirkev)  Na lístočky napísať aspoň mesiac, kedy bolo dieťa pokrstené,  ak je nepokrstené alebo v inom vierovyznaní, aj to tak napísať a na 2. stranu lístočka napísať, ak pôjde dieťa do kostola niekde inde (na Trnávke, Miletičke.....)

Sväté prijímanie je sviatosť, ktorá sa udeľuje v kostole. Je potrebné, aby sa deti naučili pravidelne chodiť v nedeľu na sv. omšu, aby im to bolo blízke. Na sv. omši sa môžete zúčastniť v sobotu večer, kedy je sv. omša s platnosťou na nedeľu alebo v nedeľu. Na sv. omšu môžete chodiť v ktoromkoľvek kostole. Informácia pre tých, ktorí by chceli chodiť na sv. omšu v Ružinove, do kostola sv. Vincenta. Sv. omše v Ružinove: ♦ v sobotu 17.00 ♦ v nedeľu 8.00, 9.30 – detská, 11.00, 20.00 ♦ v nedeľu v kaštieli v Prievoze – 8.00, 9.30 – maďarská, 17.00 ♦ Miletička 11.00 ♦ Trnávka 9.30

Výhoda detských sv. omší je v tom, že liturgia je prispôsobená deťom, spievajú sa detské piesne, kázeň je podaná primeraným spôsobom pre deti. Myslím, že detské sv. omše bývajú vo väčšine kostolov v Bratislave v rôznom čase. Samozrejme, môžete ísť na ktorúkoľvek sv. omšu. Prosím Vás, aby ste účasť na nedeľnej sv. omši deťom umožnili.

Povzbudzujem tých z Vás, ktorí ste nemali možnosť v detstve, mladosti pristúpiť ku sviatosti krstu, 1. sv. prijímaniu, aby ste sa na to odhodlali teraz spolu s Vašimi deťmi. Je možné pripraviť sa. Taktiež, ak nemôžete pristupovať k sviatostiam, kvôli civilnému sobášu, je možné dodatočne cirkevne splatniť sobáš (v minulosti...rodičia detí).

 Na RIN deti potrebujú zošit č. 544, alebo môže byť iný zošit 40 stranový, prosím nedávajte deťom tenšie zošity, nakoľko budeme na každej hodine potrebovať 1 stranu na kreslenie a deti tenký zošit rýchlo vyminú. Budeme kresliť symbolické obrázky, ktoré deťom priblížia to, čo sme sa učili.  Dostanú podpisovník - dvojstrana, je to osvedčením, že chodia na nedeľnú sv. omšu. Preto po sv. omši zájdu do sakristie za kňazom a požiadajú o podpis do slovníka. Nemusíte sa toho obávať, kňazi sú na to zvyknutí, robia to aj na iných školách a farnostiach. Niekde podpisujú katechéti.  Ak budete mimo BA a bol by problém s podpisom, treba mi povedať, alebo napíšte do slovníka  Keď bude dieťa choré, alebo iný vážny dôvod, prečo nemôže ísť na sv. omšu, namiesto úlohy a podpisu, napíšte dôvod, prečo nemohlo ísť  Som vychovávateľkou v 3.B, takže ak by niečo bolo potrebné osobne, môžete zdola zazvoniť a potom prísť za mnou Kontakt s.katarina@vdp.sk sr.Katarína Jašková,dkl

Skrátená adresa tejto webovej stránky

2a.vdp.sk