II.C (ZŠ – 2017/18)

na vdp.sk – stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinov

Jump to: navigation, search

Obsah

OZNAMY

Pravdepodobne trvalý rozvrh:
PONDELOK: TSV, SJL, MAT, ČÍT, VYV
UTOROK: ČÍT, MAT, PRU, HUV, RIN
STREDA: ANJ, TSV, SJL, MAT, ČÍT
ŠTVRTOK: SJL, MAT, ČÍT, RIN
PIATOK: SJL, VYV - ANJ, PRU, ANJ
Prosím, aby každé dieťa nosilo prefotenú kartičku poistenca v školskej taške.
Prinesieme si:
 • SJL - učebnica, malý zošit SJL, PZ
 • MAT - PZ veľký, učebnica, malý zošit MAT, minutovky
 • ČÍT - čítanka, malý zošit ČÍT, malý PZ písanie a slohová výchova
 • žiacku knižku a zrkadielko 644 na zapisovanie d.ú.
 • TEV - oblečenie a obuv na cvičenie vonku aj v telocvični
 • ANJ - veľký čistý zošit 440 /p. uč. I. Cesneková/
 • RIN - veľký čistý zošit 440 /p. uč. Z.Mezeiová/


22.9.

Domáce úlohy:
ČÍT - Dovidenia Zuzanka! prečítať si nasledujúci príbeh, priebežne čítajte, vždy NAHLAS, kto dočítal celú knihu prosím vrátiť./najneskôr 2.10/
SJL -PZ str. 6
MAT - PZ minutovky str. 5 dokončiť


- Zbieram peniaze na:

 • ovocné sady autobus 2,5€
 • poistné
 • úraz 1,40€ alebo 3€
 • krádež 0,60€ alebo 1,20€
 • "Adopcia na blízko" 1,50€ - Ďakujeme za všetky príspevky.
 • planetárium 2,50€
 • ovocie 5€
 • MAKSÍK - matematický korešpondenčný seminár - súťaž 5 kôl, deti riešia príklady doma, štartovné je 9,50€ (môžu pracovať aj 2 deti spolu, potom si štartovné rozdelia).
Po zaplatení štartovného deti dostanú odpovedník, ktorý odovzdajú do 25.9. Štartovné môžete zaplatiť aj na rodičovskom.

MAKSIK 2 Zadania 1.kola


PLÁNOVANÉ AKCIE:

27.9. sv. omša - sviatok sv. Vincenta
4.10. streda BIB 10:00 - Národné múzeum
PLANETÁRIUM - november 2,50 -zbierame
12.12. ÚĽUV - 4.50 + MHD - ešte nezbierame


Školský poriadok

Záznam o absenciiUŽITOČNÉ LINKY

kontakt na učiteľa : jedina @vdp.sk

OZ Vincentínum - registrácia

Oznam školskej jedálne

Tlačivá a žiadosti,

OZNAM ŠKD

Skrátená adresa tejto webovej stránky

2c.vdp.sk

Ahoj.gif