II.B (ZŠ – 2017/18)

na vdp.sk – stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinov

Jump to: navigation, search

OZNAMY 23.9.2017

  • Triedny fond
  • MAKSÍK - matematický korešpondenčný seminár - súťaž 5 kôl, deti riešia príklady doma, štartovné je 9,50€ (môžu pracovať aj 2 deti spolu, potom si štartovné rozdelia).
Po zaplatení štartovného deti dostanú odpovedník, ktorý odovzdajú do 25.9. Štartovné môžete zaplatiť aj na rodičovskom.

MAKSIK 2 Zadania 1.kola

DOMÁCE ÚLOHY

  • PO - SJL,TEV,NB,MAT,ČÍT
  • UT - SJL,PRU,ČÍT.ANJ.HUV
  • STR - SJL,RIN,MAT,ČÍT,VYV
  • ŠTV - TEV,SJL,ANJ,MAT
  • PIA - MAT,PRU,VYV,ČÍT

SJL - PZ 7/2 Pre chýbajúcich - PZ str.5

MAT - MM 3/6,4/8 Pre chýbajúcich - PZ str.12

ČÍT - 8

PRU - naučiť PL Dopravné prostriedky

Projekt do konca septembra -

výber: 1.Čo som sa naučil počas prázdnin 2. Slovensko - moja vlasť (čo som videl, zažil) 3. Bratislava - môj rodný kraj,príp.Kde som bol počas prázdnin - zaujímavosti...


"Adopcia na blízko"

Školská jedáleň

Tlačivá a žiadosti,Skrátená adresa tejto webovej stránky

2b.vdp.sk