II.B (ZŠ – 2017/18)

na vdp.sk – stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinov

Jump to: navigation, search

Obsah

Oznam ŠKD

Podeľ sa so svojou knihou, hračkou

Všetci sme jedna veľká rodina
Milé deti,
Mnohé z vás majú doma veľa hračiek a kníh. Možno niektoré z týchto vecí už nepoužívate (nečítate, nehráte sa s nimi) a radi by ste sa s nimi podelili s inými deťmi.
Preto vám ponúkame možnosť potešiť svojich kamarátov a kamarátky a to tak, že by ste tieto veci priniesli do ŠKD, odovzdali ich svojej p. vychovávateľke a v pondelok, 22. 1. 2018,
by sme ich vystavili v učebni č. 30 (trieda medzi I.A a II.A v malej budove) a vy by ste si mohli prísť, vybrať - vymeniť - podeliť sa so svojou knihou, hračkou s inými deťmi.


Sklad:Team.gif V pondelok 15.1. o 16.00 Vás pozývam na triedny aktív ZRPŠ (spoločný,20 min.)


DOMÁCE ÚLOHY

13.1. 2018

Sjl - zaznačené úlohy v PZ

Mat - PZ 7/4,8/2,3

Čít - 49

Pru - Ako odstrániť nečistoty z vody + opak.voda

Do konca januára odovzdať vyplnené - Mat.minutovky, Hravá gramatika - PL, PL na dopĺňanie znamienok s písaným textom, Čit. denník so záznamom o prečítanej knihe.

Niektorí - Maksík (budúci týždeň)


"Adopcia na blízko"

Školská jedáleň

Tlačivá a žiadosti,


Skrátená adresa tejto webovej stránky

2b.vdp.sk