II.B (ZŠ – 2017/18)

na vdp.sk – stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinov

Jump to: navigation, search

OZNAMY 16.11.2017

Od budúceho týždňa budú úlohy na internete iba v piatok !

  • Vincentínum - členské prosíme uhradiť do 30.11.2017 a dať do žiackej knižky informáciu o termíne uhradenia.
  • diktát s "ä" - v týždni od 20.11

DOMÁCE ÚLOHY

Diktát s "ä" - vo štvrtok 23.11.

Prosím napísať na zadnú stranu výkresu Matúškovi list - 2 otázky + 3 vety o sebe.

Prosím podpísať slniečka, poznámky, pochvaly.

Sjl - Hravá gramatika (xerox)7/9,11 + opraviť rozcvičky

Mat - PZ 50/1,3,lienka

Čít - 30,31

Pru - kostra


"Adopcia na blízko"

Školská jedáleň

Tlačivá a žiadosti,


Skrátená adresa tejto webovej stránky

2b.vdp.sk