II.A (ZŠ – 2017/18)

na vdp.sk – stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinov

Jump to: navigation, search

21.2.

OZNAMY

V triede sa vyskytli ovčie kiahne (13.2.)


V pôstnom období sa naša škola tradične zapája do verejnej zbierky občianskeho združenia SAVIO"Tehlička pre ..."
Vaše deti za finančný príspevok dostanú nálepku - tehličku, ktorú v triede nalepia do plagátika.
Cena jednej tehličky je 0,50 €, ktoré majú deti získať za odopretie si sladkostí, pomoc pri domácich prácach alebo z vlastných úspor.


Sklad:Choroba3.gif Učivo pre chýbajúcich

  • SJ - U str.67, PZ str.40.
  • MAT - PZ str.19
  • Čít - Čítanka str.62.
  • PRU - PZ str. 56

Čitateľský denník - náhradnýAdopcia na blízko


Organizácia šk.roka 2017/18

Školský poriadok 2017/18

Školská jedáleň

Tlačivá a žiadosti,

Skrátená adresa tejto webovej stránky

2a.vdp.sk