I. stupeň základnej školy

na vdp.sk – stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinov

Jump to: navigation, search
I.A I.B I.C II.A II.B II.C III.A III.B III.C IV.A IV.B IV.C
Fotogaléria I. stupňa v šk. roku 2017/18

Obsah


Exkurzia do ovocných sadov

V stredu a vo štvrtok 13. a 14. septembra sme so žiakmi 1.stupňa navštívili
ovocné sady firmy Boni Fructi v Dunajskej Lužnej. Z týchto sadov pochádza ovocie,
ktoré dostávame v rámci projektu "Školské ovocie".
Žiaci sa oboznámili s prácou v sadoch, ochutnali jablká priamo zo stromu, nazbierali si
maliny a napili sa ovocnej šťavy. Domov si niesli nie len zážitky ale aj krásne jabĺčko.

Predchádzajúce školske roky

Skrátené adresy tejto webovej stránky

1.vdp.sk alebo I.vdp.sk