I.C (ZŠ – 2017/18)

na vdp.sk – stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinov

Jump to: navigation, search

Obsah

Domáce úlohy 16. 2.

V pôstnom období sa naša škola tradične zapája do verejnej zbierky občianskeho združenia SAVIO"Tehlička pre ..."
Vaše deti za finančný príspevok dostanú nálepku - tehličku, ktorú v triede nalepia do plagátika.
Cena jednej tehličky je 0,50 €, ktoré majú deti získať za odopretie si sladkostí, pomoc pri domácich prácach alebo z vlastných úspor.
  • Od zajtra nebudem v práci, postupujte prosím podľa pokynov suplujúcich učiteľov. Ďakujem za pochopenie. p. uč.
  • SJL- Písmeno Hh - Šlabikár s. 18 ; precvičiť slová na Hh doma do cvičného zošita ( môže byť diktát odpis aj prepis)
  • Písanie 4- s. 6
  • ANJ - L 6 nové slová Party; otázka Koľko máš rokov? aj odpoveď
  • MAT - pre chorých PZ s. 15 celá
  • PRU - Dni v týždni
  • Deti si môžu nosiť na veľkú prestávku(podľa počasia) knižku, kreslenie , malú hračku do lavice a pod. - počas vyučovania musí byť v taške


OZNAMYOznam ŠKD

ROZVRH:

Po: SJL, MAT, SJL, ANJ obed PRU

Ut: SJL, MAT, RIN, SJL

St: TSV, SJL, MAT, SJL, obed HUV

Št: RIN, SJL, MAT, SJL

Pi: SJL, VYV, VYV, TEV


Potreby na predmety:

TSV (športové oblečenie)
SJL (Šlabikár, Písanie 1,veľký čistý zošit),
MAT (PZ Matematika 1.časť, malý zošit),
ANJ (učebnica Busy bee, veľký čistý zošit)
HUV priniesť malý hrubší čistý zošit
RIN (veľký čistý zošit)
PRU (PZ Prvouka, malý čistý zošit)
vyučujúci:
HUV p. uč. Kostelková
RIN p. uč. Mezeiová
TEV p. uč. Jediná

Tabuľka klasifikácie

Školský poriadok 2017/18

"Adopcia na blízko" aj naša trieda tento rok prispeje Martinovi na vzdelanie sumou 1,20 na žiaka - zaplatila som z triedneho fondu

Pomôcky do 1.roč. (PDF)

Školská jedáleň www.menu.vdp.sk - Jedálny lístok
Tlačivá a žiadosti
Ďakujem, že denne sledujete našu stránku - info - čo si na každý deň priniesť

Skrátená adresa tejto webovej stránky

1c.vdp.sk