I.B (ZŠ – 2017/18)

na vdp.sk – stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinov

Jump to: navigation, search

Vitajte

Obsah

Preberané učivo a dú

  • SJL - šlabikár s.50 ;
písanka s.9/6,7 v škole samostat. práca ,s. 10/1,2 dú pero; opakovať písané tvary písmen A - O
cvičný z. -

  • MAT - PZ s.48 ; MM s. 10, dú 10/ 3 stĺpce
precvičovať +,- do 6 skúšať aj spamäti
  • PRU - s.12, malý z. nalepiť obrázok Zmysly, kto nestihol
  • ANJ - Lekcia č.3 - učebnica str. 11, 12/1 - pomenovania zvierat, opakovali sme farby a pridali sme nové farby - grey, brown, white, black, počítanie od 1 - 10, pieseň, trénujeme otázky: What is it? What colour is ....?, vety: I have ...deti hovoria aké majú hračky alebo zvieratká. Ďakujem za spoluprácu.


  • Deti si môžu nosiť na veľkú prestávku(podľa počasia) knižku, kreslenie , malú hračku do lavice a pod. - počas vyučovania musí byť v taške

Oznamy

Sklad:Jesen.jpg

Nu_ksig.gif ako správne písať

Ďakujem, že denne sledujete našu stránku.

ROZVRH :

obrázkový

Po: SJL, TSV, MAT, SJL, obed HUV

Ut: SJL, MAT, SJL, RIN

St: SJL, SJL, MAT, PRU, obed ANJ

Št: SJL, RIN, SJL, TSV

Pi: SJL, VYV(anj) VYV MAT

kontakt: horvathova@vdp.sk

ŠKD

janetova@vdp.sk

Tabuľka klasifikácie

: nabitie karty

Školský poriadok 2017/18

Pomôcky do 1.roč. (PDF)

Školská jedáleň www.menu.vdp.sk - Jedálny lístok
Tlačivá a žiadosti

Skrátená adresa tejto webovej stránky

1b.vdp.sk