I.B (ZŠ – 2017/18)

na vdp.sk – stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinov

Jump to: navigation, search

VitajteSklad:Jesen.jpg

Obsah

Domáce úlohy

pripravovať sa podľa doleuvedeného rozvrhu
  • Streda 27.9. - sviatok sv. Vincenta de Paul; sv. omša o 8.30 Prinesieme si SJL,PRU,ANJ
  • SJL - šlabikár s.19 celá dokončiť dú; do cvičného z. horná slučka 2 riadky zväčšený tvar
  • MAT - s.17, 17/3 dú ;
  • PRU - s.
  • HUV - pieseň sv. Vincent nalepená v zošite - Pochvala tým, ktorí dnes vedeli slová a spievali :)))
  • ANJ - Začali sme pracovať s učebnicou: Lekcia č. 1 Hello! Spievali sme pieseň a predstavovali sme sa.
Otázky: What is your name? My name is...How are you? I'm fine.Veľký čistý zošit si môžu nechávať v škole, v lavici.
  • doplniť do VYV chýbajúce pomôcky

Oznamy

  • prosím o dochvíľnosť na vyučovanie - žiak je už o 7.55 v triede
  • Naša škola sa zapája do verejnej zbierky "Boj proti hladu". Cena medovníka je 0,50€.
  • OZ Vincentínum - členské uhradiť do termínu na stránke školy
Ďakujem, že denne sledujete našu stránku.

ROZVRH : zatiaľ pracovný

Po: SJL, TSV, MAT, SJL, obed HUV

Ut: SJL, MAT, SJL, RIN

St: SJL, SJL, MAT, PRU, obed ANJ

Št: SJL, RIN, SJL, TSV

Pi: SJL, VYV(anj) VYV MAT

Potreby na predmety:

SJL (Šlabikár, Písanie 1,veľký čistý zošit v škole), žiacka knižka
MAT (PZ Matematika 1.časť)
PRU (PZ Prvouka + malý čistý zošit)
ANJ (veľký čistý zošit)+ učebnicu a pracovný zošit
HUV ( malý čistý zošit)
RIN (veľký čistý zošit)
kontakt: horvathova@vdp.sk

ŠKD

kontakt: janetova@vdp.sk

Chcela by som zistiť predbežný záujem o športové aktivity v rámci ŠKD, ktoré poskytuje našej škole Športový klub TEMPO (p. Hečko). Korčuľovanie (Október,november)- 7 výcvikových hodín (1hod-60min.) Plávanie (Máj,jún) - 7 výcvikových hodín (1hod-60min.) Predchádzajúci škol.rok bola cena kurzu 42 eur. Dieťa môžte prihlásiť mailom, alebo osobne.

27.9.

V stredu 27.9.2017 v čase od 14:00 - 16,00h. bude na škol. dvore"Pasovanie prvákov za rytierov ŠKD". V prípade zlého počasia budeme v telocvični. Je potrebné dohodnúť sa s vyučujúcimi na ZUŠ.

Brejky - : nabitie karty

Školský poriadok 2017/18

"Adopcia na blízko" aj naša trieda tento rok prispeje Martinovi na vzdelanie sumou 1,20 na žiaka - zaplatím z triedneho fondu

Pomôcky do 1.roč. (PDF)

Školská jedáleň www.menu.vdp.sk - Jedálny lístok
Tlačivá a žiadosti

Skrátená adresa tejto webovej stránky

1b.vdp.sk