I.B (ZŠ – 2017/18)

na vdp.sk – stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinov

Jump to: navigation, search

Vitajte Sklad:Vločka.jpg

Obsah

Preberané učivo a dú

  • som pn, pracujte podľa pokynov zastupujúcich uč.
  • SJL - šlabikár s.
písanka s.;
cvičný z.
prosím, aby recitátori postupujúci do šk. k. nosili text - stačí xerox
  • MAT - PZ s. MM s. ,
nosiť na počítanie do 20 Slamky
  • PRU - s.
  • ANJ - Lekcia č. 6 - Party - str. 22 - 23 slovná zásoba, otázka How old are you? I am .... ,slovná zásoba food, fruits, vegetables: I like..., dnes sme si písali do veľkých zošitov nové slová - raňajky, obed, večera a deti by mali vedieť porozprávať, čo kedy papajú. Napr.: For breakfast I like to eat....
  • HUV - Si môj Pán - slová v zošite
  • Deti si môžu nosiť na veľkú prestávku(podľa počasia) knižku, kreslenie , malú hračku do lavice a pod. - počas vyučovania musí byť v taške

Oznamy

  • V pôstnom období sa naša škola tradične zapája do verejnej zbierky občianskeho združenia SAVIOTehlička
Vaše deti za finančný príspevok dostanú nálepku - tehličku, ktorú v triede nalepia do plagátika.
Cena jednej tehličky bude 0,50 €, ktoré majú deti získať za odopretie si sladkostí, pomoc pri domácich prácach alebo z vlastných úspor.
Klokaníme 19. marca 2018Ďakujem, že denne sledujete našu stránku.

ROZVRH :

obrázkový

Po: SJL, TSV, MAT, SJL, obed HUV

Ut: SJL, MAT, SJL, RIN

St: SJL, SJL, MAT, PRU, obed ANJ

Št: SJL, RIN, SJL, TSV

Pi: SJL, VYV(anj) VYV MAT

kontakt: horvathova@vdp.sk

ŠKD

Vážení rodičia, pani vychovávateľky pripravili dňa 5. 2. 2018 od 14.00 do 16.00 hod. pre deti školský karneval, ktorý bude v telocvični školy. Vstup len v maskách. Občerstvenie je vítané. Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na nové zážitky.


janetova@vdp.sk

Tabuľka klasifikácie

: nabitie karty

Školský poriadok 2017/18

Pomôcky do 1.roč. (PDF)

Školská jedáleň www.menu.vdp.sk - Jedálny lístok
Tlačivá a žiadosti

Skrátená adresa tejto webovej stránky

1b.vdp.sk