I.A (ZŠ – 2017/18)

na vdp.sk – stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinov

Jump to: navigation, search

Vitajte.Sklad:Jesen.jpg

Obsah

DOMÁCE ÚLOHY 16.11.

 • SJL- Čítanie - čítacia karta č.8
 • SJL- Písanie
 • MAT- dokončiť PZ po str. 48
 • precvičovať príklady na sčítanie a odčítanie do 7
 • PRU- Zmysly - sluch- 12/2
 • ANJ- Lekcia č. 3 - učebnica strana 11, 12/1, pomenovania zvierat, opakovanie farieb a nové farby - grey, brown, white, black, počítanie 1 - 10, pieseň, trénujeme otázky: What is it? What colour is... ?, ďalej vety :I have... a deti odpovedajú aké majú hračky, zvieratká... . Ďakujem za spoluprácu.

DÚ pre chýbajúcich

 • SJL - šlabikár str. 38/1,2 - 39/3
 • MAT - PZ po str. 48
 • ANJ - Lekcia č.2 - Hračky - učebnica str.8 - 9, opakovali sme si pieseň, trénovali sme otázky: What´s this? odpoveď: It is a ball..., I have...,opakovali sme farby, dokončili sme úlohy v BB učebnici, v pracovnom zošite sme robili úlohy na str. 4 - 5.
 • Ďakujeme, že denne sledujete našu stránku.

OZNAMY

 • prosím Vás o pravidelnú kontrolu vlasov


ROZVRH:

Po: RIN, TSV, SJL, MAT obed VYV

Ut: ANJ, SJL, SJL, MAT

St: RIN, SJL, SJL, PRU obed HUV

Št: SJL, SJL, MAT, TSV

Pia:SJL, SJL, MAT, VYV/ANJ

VYUČUJÚCI:

 • ANJ - p.uč. Cesneková
 • RIN - p.uč. Mezeiová
 • SJL, MAT, PRU, TSV, HUV, VYV - tr. uč. Ráczová

ŠKDSkrátená adresa tejto webovej stránky

1a.vdp.sk