I.A (ZŠ – 2017/18)

na vdp.sk – stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinov

Jump to: navigation, search

Vitajte. Sklad:Vločka.jpg

Obsah

Oznam ŠKD

Podeľ sa so svojou knihou, hračkou

Všetci sme jedna veľká rodina
Milé deti,
mnohé z vás majú doma veľa hračiek a kníh. Možno niektoré z týchto vecí už nepoužívate (nečítate, nehráte sa s nimi) a radi by ste sa s nimi podelili s inými deťmi.
Preto vám ponúkame možnosť potešiť svojich kamarátov a kamarátky a to tak, že by ste tieto veci priniesli do ŠKD, odovzdali ich svojej p. vychovávateľke a v pondelok, 22. 1. 2018,by sme ich vystavili v učebni č. 30 (trieda medzi I.A a II.A v malej budove) a vy by ste si mohli prísť, vybrať - vymeniť - podeliť sa so svojou knihou, hračkou s inými deťmi.

DOMÁCE ÚLOHY 19.1.

 • SJL- šlabikár str.75 - čítať text ZIMA + str. 70/2
 • SJL- písanka2 - dopísať všetky strany v písanke.V pondelok dostanú písanku 3.
 • Prosím Vás o písanie diktátov z písmen, ktoré vedia napísať A,M,E,L,I,J,O,S,U,V,N(slová aj vety).
 • Nu_ksig.gif ako správne písať
 • MAT- PZ - dokončiť str. 78
 • PRU- ČAS - vyrobiť presýpacie hodiny str. 20/5 (plniť môžu pieskom,soľou, makom, guľôčkami...)
 • ANJ- Lekcia č.5 - Farma, slovná zásoba - pomenovanie zvieratiek, učebnica BB str. 18, 19,20. Učili sme sa pieseň a opakovali sme slovnú zásobu z predchádzajúcich lekcií.Ďakujem za spoluprácu.

Prebraté učivo na vyučovaní

 • SJL - šlabikár str. 71/3, 72 - celú stranu
 • MAT - PZ po str. 78
 • ANJ -

OZNAMY

 • Veľká pochvala patrí deťom, ktoré si doma čítajú svoju knižku, kúpili si čistý zošit, nakreslili tam obrázky z prečítaného textu, napísali nadpis a priniesli nám dnes ukázať svoj zošit. Prosím rodičov detí,ktoré doma čítajú krátke rozprávky z knižky, aby si vždy v piatok priniesli prečítanú rozprávku spolu s kresbou v zošite. Každý piatok na hodine čítania sa budeme venovať prezentovaniu prečítaných rozprávok.
 • Fotenie prvákov 6.2.2018 o 9.00 hod. - sada 5 fotografií (3x 13x18; 2x 15x21) stojí 7 eur. Ukážka - Prosím Vás o nahlásenie záujmu mailom, alebo na rodičovskom stretnutí.
 • Na škole sa vyskytli ovčie kiahne - infekčné ochorenie.

ROZVRH HODÍN

Po: RIN, TSV, SJL, MAT obed VYV

Ut: ANJ, SJL, SJL, MAT

St: RIN, SJL, SJL, PRU obed HUV

Št: SJL, SJL, MAT, TSV

Pia:SJL, SJL, MAT, ANJ/VYV

ŠKDSkrátená adresa tejto webovej stránky

1a.vdp.sk