Gymnázium

na vdp.sk – stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinov

Jump to: navigation, search

Popri základnej deväťročnej škole (založená v šk. roku 1994/1995) a v separátnej budove materskej škole (od šk. roka 2010/2011 na susednej Chlumeckého ulici) sú súčasťou Spojenej školy sv. Vincenta de Paul od šk. roka 2001/2002 štvorročné gymnázium a od šk. roka 2007/2008 osemročné gymnázium.