Autor:Zuzana Tehlarova

na vdp.sk – stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinov

Jump to: navigation, search

Touto autorkou je pani zástupkyňa riaditeľky pre gymnáziá, Zuzana Tehlárová.