Autor:Zuzana Harichová

na vdp.sk – stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinov

Jump to: navigation, search

Mgr. Zuzana Harichová pôsobí na škole od r. 1999, od šk. roka 2007/2008 pôsobí ako zástupkyňa riaditeľa pre II. stupeň ZŠ.

Vyučuje angličtinu a náboženstvo a v školskom roku 2008/2009 vedie krúžok floorballu každý pondelok o 14:00.