Autor:E.jedina

na vdp.sk – stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinov

Jump to: navigation, search

Touto autorkou je pani učiteľka Emanuela Jediná.