Autor:Admin

na vdp.sk – stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinov

Jump to: navigation, search

Hlavným administrátorom webových stránok Spojenej školy sv. Vincenta de Paul je Alexander Avenarius.


ako sa zamykajú stránky???

Zamykať stránky môžu len niektoré skupiny prispievateľov, napr. žiaci, študenti a zamestnanci školy. Ak tu má niektorý prispievateľ prezývku napríklad Lenka5814578, z toho ťažko usúdime, či ide naozaj o žiačku našej školy. Ďalej tiež radi zamkneme hociktorú stránku na požiadanie, ak si napríklad niekto neželá, aby mu iní prispievali na jeho stránku. Aj zamknutie môže mať viacero úrovní: stránka sa dá zamknúť iba pred anonymami, alebo pred anonymami aj žiakmi školy, alebo pred anonymami, žiakmi aj učiteľmi školy... --Admin 14:58, 21. marec 2010 (CET)