Adél Páj

na vdp.sk – stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinov

Jump to: navigation, search

Adelka je veľmi milá a prišla k nám tento školský rok z Maďarska.