Čiernobiely ples 2013

na vdp.sk – stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinov

Jump to: navigation, search
  • Už v piatok 29. novembra 2013 o 17:30 v malej telocvični sa uskutoční Čiernobiely ples.
  • Cena lístka je 7 €*
  • Ak prídete oblečení čiernobielo, dostanete 2 tombolové lístky zadarmo.
  • Pozrite si udalosť na Facebooku

*Posledný týždeň pred plesom 8 €