irr.vdp.sk
Príspevok do OZ IRR PDF Print E-mail

Odsúhlasený príspevok rodičov na plenárnom stretnutí do OZ IRR: 100,00 €/dieťa/rok, ak je uhradená jednorázovo. Výška príspevku je pre 1. dieťa z rodiny, ktoré navštevuje MŠ. Na druhé dieťa je príspevok 50 %, t.j. 50 €. Na 3. dieťa v rodine, navštevujúce MŠ je príspevok 20 %, t.j. 20 €. Ak budú platby hradené mesačne, ich výšky sú nasledovné: 1. dieťa 12 €, 2. dieťa 6 €, 3. dieťa 2,50 €.

Uvedenú sumu uhraďte na doleuvedené číslo účtu.

Č. účtu OZ IRR:

IBAN:

2771179351/0200

SK44 0200 0000 0027 7117 9351

Pozn.:meno dieťaťa, príspevok na MŠ