Farnosť Prievoz

Gymnázium sv. Vincenta de Paul ZŠ sv. Vincenta de Paul CZUŠ sv. Cecílie Farnosť - Prievoz piatok, 22. september 2017 
  Prechod na webové stránky farnosti Bratislava-Ružinov
Kvôli domu Pána, nášho Boha,
budem prosiť o štastie pre Teba.
 (Ž 122,9)
  Posviacka rím. kat. farského kostola
sv. Vincenta de Paul 16. septembra jubilejného roku 2000
Bratislava - Ružinov
  http://vincentdepaul.sk, TechSupport@vincentdepaul.sk, webmaster@vincentdepaul.sk

V prípade bližších informácií sa kontaktujte na tel. č. 02/43415158