Vitajte na našej stránke
Zápis PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 14 Marec 2017 00:00

VÁŽENÍ  RODIČIA,

oznamujeme Vám, že žiadosti do MŠ na školský rok 2017/18 prijímame

20. apríla 2017 v čase od 10:00 h do 12:00 h; 14:00 h do 17:00h

v MŠ sv. Vincenta de Paul, Chlumeckého 12 v Bratislave. 

Žiadosť musí byť potvrdená lekárom + očkovanie dieťaťa.

Žiadosť/prihlášku si môžete stiahnuť zo záložky Prihláška,

prípadne osobne vyzdvihnúť v MŠ.


Podmienky prijatia:

- dieťa spravidla od troch do šiestich rokov,

- dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy

  odložený začiatok povinnej školskej dochádzky,

- dieťa, ktoré má rok pred povinnou školskou dochádzkou,

dieťa, ktoré má staršieho súrodenca v MŠ sv. Vincenta de Paul.


Dieťa má zvládať základné hygienické návyky.

Nerozhoduje poradové číslo žiadosti!


Posledná úprava Utorok, 04 Apríl 2017 14:27
 
Zber papiera PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 09 December 2014 00:00

Milí priatelia! 


Stále sme zapojení do súťaže v zbere separovaného odpadu

Nosnými súťažami projektu OLOMPIÁDA sú zberové súťaže separovaného komunálneho odpadu a to nasledovne:

  • Zber plastov (PET fliaše (stlačené), plechovky od nápojov a obaly Tetra Pak)
  • Zber papiera (noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, knihy, reklamné letáky)
    Za zber papiera dostane každá škola finančné ohodnotenie.
  • (za posledné obdobie sme dostali za vyzbieraný odpad 378 €)
    – za 1kg papiera/0,055 EUR

BENEFIT účastníkom OLOmpiády: Bezplatné poskytnutie veľkokapacitného kontajnera.

Papier a plasty môžete hocikedy priniesť do MŠ .


Ďakujeme, že s nami chránite životné prostredie!

Posledná úprava Utorok, 04 Apríl 2017 14:43
 
2 % z dane PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 31 Január 2017 00:00

Milí sympatizanti Materskej školy sv. Vincenta de Paul!


Ďakujeme Vám za vašu priazeň. Činnosť MŠ Sv. Vincenta de Paul a OZ IRR môžte podporiť aj poukázaním 2%, prípadne 3% dane na OZ IRR.
 

Fyzické osoby /zamestnanci/, ktoré požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov

1. Do 15.02.2017 ste mohli požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Následne vám zamestnávateľ na požiadanie vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

3. Tlačivo na darovanie 2% (3%) z dane si môžete stiahnuť z našej stránky, kde sú vyplnené údaje za OZ IRR.

4. Do 2.5.2017 doručte príslušnému daňovému úradu podľa trvalého pobytu Vyhlásenie o poukázaní 2%  spolu s potvrdením o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.  Fyzická osoba môže určiť len jedného prijímateľa s uvedením príslušnej sumy a to najmenej 3,32 eur.


Fyzické osoby, kt. si podávajú daňové priznanie samé

1. Vo vyhlásení, ktoré je súčasťou daňvého priznania (typ A VIII. Oddiel daňového priznania, typ B XIII. Oddiel daňového priznania) uveďte ako prijímateľa: Občianske združenie IRR, Chlumeckého 12, 821 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO : 42179530

2. Fyzická osoba môže určiť len jedného prijímateľa s uvedením príslušnej sumy a to najmenej 3,32 eur.

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, do 31. 3. 2017 na príslušný daňový úrad podľa trvalého pobytu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.


Právnické osoby

1. Vo vyhlásení, ktoré je súčasťou daňového priznania (IV. časť daňového priznania) uveďte ako prijímateľa: Občianske združenie IRR, Chlumeckého 12, 821 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO : 42179530


Posledná úprava Utorok, 31 Január 2017 12:04
 

Plánované aktivity: Pozri KALENDÁR


*

Odhlasovanie detí zo stravy:

Kuchyňa MŠ: 0904 980 555 Odhlasujte vždy do 7:45 hod. Ďakujeme.

*

Prevádzka materskej školy je od 6:30 hod. do 17:00 hod.

Schádzanie detí od 6:30 hod. je nasledovné:

- pre blok A (Mravčeky, Včielky, Motýliky) je  v triede Včielok. O 7:00 si preberajú deti uč. z triedy Mravčekov, o 7:45 z tr.      Motýlikov;

- pre blok B (Vážky, Lienky, Svetlušky) je v triede Svetlušiek. O 7:15 si preberajú deti uč. z tr. Vážok, o 7:30 z tr. Lienok.

 

Who's Online

Máme online 1 hosťa